“พาณิชย์” เผยธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตลงทุนในไทย

ธุรกิจต่างด้าวที่สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 29 ราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยผลการประชุมคณะกรรมการอนุญาตให้ธุรกิจต่างชาติ 29 รายสามารถดำเนินกิจการในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง เช่น ธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้ บริการเป็นศูนย์ออกกำลังกาย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งตนเป็นเลขานุการ ได้อนุญาตให้ธุรกิจต่างด้าวสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 29 ราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ และออสเตรเลีย อีกทั้งการเข้ามาดำเนินธุรกิจจากต่างชาติในครั้งนี้ยังนำประโยชน์ให้กับคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้อื่นๆ ที่แรงงานไทยยังขาดความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ เช่น ความรู้ด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระดับชีวโมเลกุล เป็นต้น

“มีเงินลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,542 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136% และจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทย 1,683 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวต่อว่า ธุรกิจต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย 1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 10 ราย โดยมีเงินลงทุน 870 ล้านบาท 2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 596 ล้านบาท 3. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาคเอกชน จำนวน 1 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 9 ล้านบาท 4. ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง จำนวน 7 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 67 ล้านบาท

 

แสดงความคิดเห็น