มาเลเซียติด Top 10 ตลาดที่มีผู้สนใจเริ่มต้นผลิตรถยนต์

มาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่ต่างชาติให้ความสนใจจากดัชนีความเสี่ยงด้านการผลิต (RRI) ของ BMI ซึ่งมาเลเซียได้ 65.4 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งคะแนนค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน อยู่ที่ 58.5

มาเลเซียถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของตลาดของผู้ที่สนใจเริ่มต้นผลิตรถยนต์และยานยนต์ จากการเปิดเผยข้อมูลของ BMI บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงินทำการสำรวจ

มาเลเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่ต่างชาติให้ความสนใจจากดัชนีความเสี่ยงด้านการผลิต (RRI) ของ BMI ซึ่งมาเลเซียได้ 65.4 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งคะแนนค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอาเซียน อยู่ที่ 58.5 โดยจุดเด่นของมาเลเซีย คือแนวทางการผลิตรถยนต์ที่มีความหลากหลาย นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง และโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

“การที่มาเลเซียได้รับคะแนนเยอะมาจากความหลากหลายของการผลิตรถยนต์ที่มีหลายแบรนด์มีฐานการผลิตในมาเลเซีย (ได้ 98.2 จาก 100 คะแนนเต็ม) นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความแข็งแกร่ง (ได้ 80.9 จาก 100 คะแนนเต็ม และโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ (74.5 จาก 100 คะแนนเต็ม)”

ด้วยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองทั้งระยะสั้น และระยะยาว จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม BMI ได้แสดงความคิดเห็นว่า จำนวนแรงงานของประเทศที่มีจำนวนน้อย จึงเป็นอุปสรรคของการเติบโตของผู้ผลิตรถยนต์

ทั้งนี้ BMI เป็นหน่วยงานด้านการให้บริการข้อมูลด้านการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Fitch Group ซึ่งดำเนินการมากกว่า 30 ประเทศ

แสดงความคิดเห็น