สปป.ลาว สนับสนุนอี-คอมเมิร์ซ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ

สำหรับเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ ถูกสร้างขึ้น โดยการกู้เงินจำนวน 562,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของรัฐบาลในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของสปป.ลาว

เว็บไซต์การค้าออนไลน์กลายเป็นเป้าหมายของ สปป.ลาว ล่าสุดมีการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าให้กับธุรกิจทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ตลอดจนการปรับปรุงข้อกำหนดด้านการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ ถูกสร้างขึ้น โดยการกู้เงินจำนวน 562,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของรัฐบาลในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของสปป.ลาว ภายใต้แนวคิด “เพิ่มโอกาส SME สู่ตลาดอาเซียนผ่านแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ”

โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์จะมีทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษ โดยแบ่งสัดส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและรายละเอียดของผู้ผลิตสินค้า ข้อมูลการตกลงด้านการส่งออก การจับคู่ทางธุรกิจ และกิจกรรมสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ SME

Mr. Bounmy Manivong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สปป. ลาว กล่าวว่า เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อ – ขาย ให้กับผู้ประกอบการ SME ในสปป.ลาว ที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าของตนให้เป็นที่รับรู้ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคู่ค้ารายอื่นๆ ได้รับรู้

“ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซจะเพิ่มโอกาสให้กับ SME ให้ความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ SME สามารถเจาะตลาดภายในประเทศ รวมถึงต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ผมมั่นใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นช่องทางสำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าของธุรกิจ อีกทั้ง SME จะเรียนรู้ประโยชน์ของข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ สปป. ลาว กล่าว

Mr. Bounmy กล่าวต่อว่า รัฐบาล สปป. ลาว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจได้เสนอสินค้าของตนเอง ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียน และประเทศอื่นๆ ที่มีความสนใจในสินค้าของสปป.ลาว เหล่านี้คือขั้นตอนแรกที่จะทำให้ SME เข้าใจข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) ที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขา รวมถึงช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้ค้นหาธุรกิจพาร์ทเนอร์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งนี้ มีบริษัทในสปป. ลาว จำนวน 82 ราย ซึ่งมีสินค้าและบริการมากกว่า 300 รายการที่ลงทะเบียนเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ

 

แสดงความคิดเห็น