จีนต้องการนำเข้ายางพาราจากกัมพูชาเพิ่มขึ้น

จีนต้องการนำเข้ายางพาราจากกัมพูชาเพิ่มเป็น 300,000 ตัน […]

จีนต้องการนำเข้ายางพาราจากกัมพูชาเพิ่มเป็น 300,000 ตัน ในต้นปีหน้า หลังจากรัฐบาลกัมพูชาเพิ่มการส่งออกยางพารามากยิ่งขึ้น

Mr. Pol Sopha อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวว่า บริษัทจากจีนมีความพยายามลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งออกยางพาราปริมาณ 300,000 ตัน ก่อนปี 2018 ซึ่งทางรัฐบาลประเมินแล้วว่าไม่สามารถผลิตได้ตามเวลาที่กำหนด แต่เรามีความรู้สึกยินดีที่บริษัทจากจีนมีความต้องการยางพาราจากกัมพูชา

ปัจจุบัน กัมพูชามีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่ที่ 430,000 เฮคเตอร์ และมีเป้าหมายการส่งออกปริมาณ 190,000 ให้ได้ภายในปีนี้ โดยครึ่งปีแรกที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกยางพาราไปแล้ว 80,000 ตัน สู่ตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์

“ราคายางพาราในกัมพูชามีความใกล้เคียงกับราคายางพาราในมาเลเซีย เวียดนาม และไทย แต่แตกต่างกันที่ต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละพื้นที่” Mr. Pol Sopha กล่าว

สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ กัมพูชาจะเป็นหนึ่งใน 11 สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ซึ่งประกอบด้วย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ที่จะร่วมประชุมประจำปี เพื่อหารือเรื่องกระบวนการแปรรูปยางพาราในระดับสากล

“ไม่เพียงแต่หารือเรื่องตลาดและราคายางพาราเท่านั้น แต่สมาชิกทุกประเทศร่วมกันหาประโยชน์จากการอภิปรายเรื่องยางพาราอีกด้วย”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น