ส่งออกมาเลเซียเติบโตเร็วเกินคาด

การเติบโตด้านการส่งออกของมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จากการชะลอตัวในเดือนมิถุนายน สู่การเติบโตในเดือนกรกฎาคม

การส่งออกของมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกสินค้าหลักด้านการขนส่ง

ตามรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย พบว่ามาเลเซียเป็นประเทศส่งออกอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบกับกรกฎาคมในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal คาดการณ์ว่าการส่งออกของมาเลเซียจะสร้างกำไรร้อยละ 21.8 และการส่งออกจะเติบโตร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา

โดยสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วน 35.5 ของการส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.3 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่วนการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ LNG เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 และร้อยละ 50.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการส่งออกปาล์มและน้ำมันปาล์ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา

การเติบโตด้านการส่งออกของมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง จากการชะลอตัวในเดือนมิถุนายน สู่การเติบโตในเดือนกรกฎาคม ซึ่งการส่งออกคือกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจมาเลเซีย โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ที่ช่วยให้เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 2

การส่งออกสินค้าของมาเลเซียไปยังจีน เติบโตขึ้นร้อยละ 28.8 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น 9 เดือนติดต่อกันที่มีตัวเลขเติบโตในจำนวนสองหลัก โดยเฉพาะสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยางพารา LNG สารเคมี และผลิตภัณฑ์เคมีที่อัตราการส่งออกสูง เช่นเดียวกับการส่งออกไปยังสหรัฐฯมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมเมื่อปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น