เคล็ด (ไม่) ลับอยู่รอดอย่างไร? ในร้านอาหารยุค 4.0

‘ขายประสบการณ์’ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 4.0 หรือจะ 5.0 ก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้

  • เคล็ดลับความสำเร็จของร้านอาหารเหมือนกันหมด คือ อร่อย ทำเลดี และการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ใครก็ตามที่คิดจะเริ่มต้นทำร้านอาหารต้องสร้างความแตกต่างจากตลาดที่มีอยู่ หรือการนำเทคโลยีเข้าช่วยในกระบวนการผลิตหรือจัดการ จนเกิดความสวยงามน่ารับประทาน ตรงกับความต้องการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
  • เทคนิคเหนือจากความอร่อยโดยการเพิ่ม Key of Success อย่างการสร้างความแตกต่างให้สินค้า เพิ่ม Value Added จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการผลิต ใส่กิมมิกเล่นกับความเชื่อส่วนบุคคล และใช้การตลาดออนไลน์เข้าเกิดการส่งต่อของผู้บริโภค ล้วนเป็นกุญแจที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุค 0
  • ผู้บริโภคยุคใหม่ก็ยังมีความต้องการเรื่องของประสบการณ์ร่วมระหว่างการใช้สินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นวัตกรรมเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาชดเชยได้ Key of Success ต่อมาจึงเป็นเรื่องของการสร้าง Story ให้กับสินค้าและบริการร่วมกับ Service Mind

ยุคนี้ใครก็พูดถึงแต่เรื่อง 4.0 ซึ่งเป็นการนำเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้มากว่าปกติ (Value Added) จนยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด และอย่างที่ทราบกันดีว่าเคล็ดลับความสำเร็จของร้านอาหารเหมือนกันหมด คือความอร่อย ทำเลดี และการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ใครก็ตามที่คิดจะเริ่มต้นทำร้านอาหารต้องสร้างความแตกต่างจากตลาดที่มีอยู่ หรือการนำเทคโลยีเข้าช่วยในกระบวนการผลิตหรือจัดการ จนเกิดความสวยงามน่ารับประทาน ตรงกับความต้องการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

พูดไปอาจไม่เห็นภาพชัดเจน ซึ่งผู้อำนวยการด้านการพัฒนาธุรกิจ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) อาจารย์สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ได้ยกกรณีตัวอย่างของการทำร้านอาหารแบบ 4.0 ในญี่ปุ่นสไตล์ประเทศโลกที่ 1 ได้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้ SME มองเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่า ผู้ประกอบการในญี่ปุ่นใช้กุญแจสำคัญ 3 ประการในการประกอบธุรกิจ คือ ความสวยงาม +ความเชื่อส่วนบุคคล + เทคโนโลยี จนออกแบบข้าวห่อสาหร่ายญี่ปุ่นธรรมดาๆ ให้กลายเป็นของพรีเมียมและซื้อส่งต่อกันเป็นของฝาก

อย่างแรกคือ แบรนด์ข้าวห่อสาหร่ายรายนี้มีความสวยงาม โดยนำเทคโนโลยีเลเซอร์เข้ามาฉลุบนสาหร่ายให้เกิดลวดลายต่างๆ ขึ้น และแต่ละลายก็แฝงไปด้วยความหมายที่เป็นความเชื่อเรื่องโชคราง ซึ่งการสร้างกิมมิกและประสบการณ์ร่วมแบบนี้ค่อนข้างตรงจริตกับผู้บริโภคยุคใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุดที่สุดคือการที่ผู้บริโภคส่งต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียจนเกิดสิ่งที่เรียกว่ากระแส Talk of the Town

ขายประสบการณ์ร่วม ต่อให้เทคโนโลยีมากกว่า 4.0 ไปถึง 5.0 ก็ไม่ต้องกลัว

จากรณีตัวอย่างข้างต้นเรียกได้ว่าใช้เทคนิคเหนือจากความอร่อยโดยการเพิ่ม Key of Success อย่างการสร้างความแตกต่างให้สินค้า เพิ่ม Value Added จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมการผลิต ใส่กิมมิกเล่นกับความเชื่อส่วนบุคค และใช้การตลาดออนไลน์เข้าเกิดการส่งต่อของผู้บริโภค ล้วนเป็นกุญแจที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุค 4.0

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยุคใหม่ก็ยังมีความต้องการเรื่องของประสบการณ์ร่วมระหว่างการใช้สินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่นวัตกรรมเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาชดเชยได้ Key of Success ต่อมาจึงเป็นเรื่องของการสร้าง Story ให้กับสินค้าและบริการร่วมกับ Service Mind

5 ประสาทสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องสัมผัสเองจริงๆ เนื่องจากเครื่องมือออนไลน์สามารถสร้างได้แค่ภาพและเสียงเท่านั้น การกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ระหว่างการใช้บริการ สร้างจุดเด่นในสิ่งที่ออนไลน์ทำไม่ได้ คือต้องเข้าไปใช้บริการที่ร้านเท่านั้น เพื่อใช้เงิน ไม่ได้เสพสินค้า แต่เสพ Story และ Service Mind ดื่มด่ำกับรสชาติอาหาร – บริการ บรรยากาศของสถานที่ และนักการตลาดมักเรียนสิ่งเหล่านี้ว่า Sensory Marketing

ร้านอาหารยุค 4.0 จึงต้องสามารถตอบสนองพฤติกรรมความคิด ความชอบ วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ โดยเล่นกับ 5 ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคผ่านคอนเซ็ปต์ร้าน รสชาติ+หน้าตาอาหาร บรรยากาศ และเมนูอาหาร (เรียกว่าการสร้าง Story) ผนวกกับการบริการ (เรียกว่าการสร้าง Service Mind) จะไม่ได้ทำให้ร้านอาหารของ SME ขายเพียงแค่อาหารเท่านั้น แต่ยังขายสิ่งที่เรียกว่า ‘ขายประสบการณ์’ และเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 4.0 หรือจะ 5.0 ก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น