ธ.กรุงเทพ จัดสัมมนา ‘ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พืชตระกูลอ้อย’

ธนาคารกรุงเทพจัดสัมมนาในหัวข้อ ‘การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในพืชตระกูลอ้อย’ ณ ไร่นายทองก้อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน  รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง ‘การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ในพืชตระกูลอ้อย’ ที่ไร่นายทองก้อน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วนี้ๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณดำรงศักดิ์  แก้ววงษ์ไหม หรือ ‘อาจารย์ทองก้อน’ (กลาง) เจ้าของไร่ฯ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติตามแนวทางปรับกระบวนทัศน์การลดต้นทุนควบคู่การเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการใช้สารสูตรชีวภาพปรับปรุงดิน โดยมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยจาก จ. ลพบุรี จำนวนร่วม 100 ราย เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านลดต้นทุนการผลิต และสร้างโอกาสเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ให้การสนับสนุนทั้งความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่เกษตรกรไทย เพื่อร่วมยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น