ธ.กรุงเทพ ยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่น 2

ธนาคารกรุงเทพร่วมยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างความมั่นใจเพื่อก้าวสู่สนามการค้า AEC โดยในหลักสูตรดังกล่าวจะเน้นความเข้าใจในกลไกการเจาะตลาดของประเทศกัมพูชา

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ และนายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 2 จำนวนทั้งหมด 53 คน ที่ล้วนเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และทายาทธุรกิจ จากบริษัทไทย ที่มีศักยภาพ และวิสัยทัศน์ในการบุกเบิกตลาด AEC โดยรุ่นที่ 2 นี้จะเน้นความรู้ความเข้าใจด้านกลไกการตลาด ระบบ และระเบียบการค้าต่างๆ ของประเทศกัมพูชา เนื่องจากเป็นประเทศที่มูชาการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ อีกทั้งรัฐบาลกัมพูชายังได้ปรับปรุงนโยบายการค้าการลงทุนที่เอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังเน้นส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือเอสเอ็มอีอีกด้วย สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ธนาคารเตรียมเปิดรุ่นที่ 3 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ AEC Connect เบอร์โทรศัพท์ 0-2230-1507 และ 0-2230-2758 หรืออีเมล [email protected]

แสดงความคิดเห็น