สมคิด หารือญี่ปุ่น มุ่งยกระดับการค้าการลงทุนทั้งสองประเทศ

ดร.สมคิด เผยว่า ญี่ปุ่นให้ความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเตรียมให้การสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เร่งสานสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น 130 ปี จับมือหน่วยงานเศรษฐกิจไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนระดับสูงจากญี่ปุ่นกว่า 500 ราย หารือแนวทางการยกระดับและสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกัน

โดย ดร.สมคิด เผยว่า ญี่ปุ่นให้ความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเตรียมให้การสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยด้วยการถ่ายทอดการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการ  นักลงทุนจากไทยและญี่ปุ่นอีกกว่า 1,400 รายเข้าร่วมรับฟังโอกาสแห่งความร่วมมือของภาครัฐบาล ภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น ในการส่งเสริมและยกระดับการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศ

พร้อมกันนี้ จะผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของทั้งสองฝ่าย อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ Industry 4.0 ผ่านโครงการ Flex Campus ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับสถานทูตญี่ปุ่น ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ระหว่าง สำนักงาน EEC กับ JICA และบริษัท Hitachi ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ JETRO ฯลฯ

แสดงความคิดเห็น