ฟิลิปปินส์วางแผนออกพันธบัตรในปี 2018

ฟิลิปปินส์ได้ปรับปรุงสถานะการเงิน และพัฒนาระบบการจัดการของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานที่จัดอันดับเครดิตด้านการลงทุน

ข้อมูลจากเอกสารกรมธนารักษ์ ระบุว่า การกู้เงินจากทั้งในและต่างประเทศในปีถัดไป คาดว่าจะมีมูลค่า 888 พันล้านเปโซ (17.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากเดิม 22% ก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์มีการระดมทุนโดยการเสนอขายพันธบัตร มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ฟิลิปปินส์ได้ปรับปรุงสถานะการเงิน และพัฒนาระบบการจัดการของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้กับหน่วยงานที่จัดอันดับเครดิตด้านการลงทุน โดยรัฐบาลวางแผนที่จะเพิ่มเงินลงทุนในปีถัดไปผ่านการกู้เงินในโครงการต่างๆ ด้วยมูลค่า 2.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Mr. Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้ส่งคำร้องขอไปยังรัฐสภาเพื่ออนุมัติงบประมาณมูลค่า 3.77 ล้านล้าน เปโซในปีหน้า เพิ่มขึ้นจากงบประมาณเดิมที่มีมูลค่า 3.35 ล้านล้านเปโซ สำหรับนำมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้แข็งแรง

“เรามีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ซึ่งจะนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ”

ทั้งนี้ งบประมาณของ Mr. Rodrigo Duterte ในปี 2018 จะขาดดุล 523.6 พันล้านเปโซ หรือ 3.0% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7.4% ของ GDP ภายในปี 2022 จากเดิม 5.4% ของ GDP ในปีล่าสุด

แสดงความคิดเห็น