ผลวิจัยเผยชาวเวียดนามมีความถนัดในเทคโนโลยีมากขึ้น

การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชาวเวียดนามจะใช้งบดุลในการใช้จ่าย 800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษหน้า ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการเติบโตในเวียดนาม จำเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค

ตามการศึกษาของ Nielsen ที่ร่วมมือกับ Demand Institute พบว่าเวียดนามคือหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตด้านการใช้เทคโนโลยี

Mr. Rakesh Dayal กรรมการบริหาร Nielsen กล่าวถึงผลการศึกษาว่าบริษัทที่กำลังมองหาการเติบโตไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับกลางได้อีกต่อไป โดยบริษัทที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินงานขององค์กรจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยผู้บริโภคชาวเวียดนามมีการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น

“การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชาวเวียดนามจะใช้งบดุลในการใช้จ่าย 800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษหน้า ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการเติบโตในเวียดนาม จำเป็นต้องรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค” Mr. Rakesh กล่าว

ตามรายงานของ Nielsen คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของพวกเขาจะเพิ่มจาก 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2015 เป็น 99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อถึงปี 2025 ซึ่งผู้บริโภคจะเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะส่งผลต่อดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต

แสดงความคิดเห็น