อินโดนีเซียเพิ่มการผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้ 42 ล้านตัน ภายในปี 2020

แผนงานดังกล่าว จะถูกจัดการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่จะนำแนวทางพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืนของสินค้าเกษตร โดยโฟกัสไปที่น้ำมันปาล์ม เนื้อสัตว์ และถั่วเหลือง

อินโดนีเซีย ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ มีแผนงานเพิ่มการผลิตให้ได้ 42 ภายในปี 2020 เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้นำเรื่องปาล์มน้ำมันระดับโลก

Mr.Joko Supriyono ประธานสมาคมผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซียเตรียมทำแผนงานครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มาจากสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งในฐานะผู้นำตลาดปาล์มน้ำมัน รัฐบาลจะเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ โดยการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกเดิม

“แผนงานดังกล่าว จะถูกจัดการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่จะนำแนวทางพัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืนของสินค้าเกษตร โดยโฟกัสไปที่น้ำมันปาล์ม เนื้อสัตว์ และถั่วเหลือง” Mr.Joko กล่าว

ประธานสมาคมผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย กล่าวต่อว่า ผลผลิตของผู้เพาะปลูกรายย่อย คิดเป็นร้อยละ 40 ของการผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งการพัฒนาผลผลิตของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อยกระดับให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้นำปาล์มน้ำมันระดับโลก

“ความร่วมมือกับรัฐบาล จะทำให้เราพร้อมช่วยผู้เพาะปลูกรายย่อยในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งปัจจุบัน อินโดนีเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 35 ล้านตันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลิตภัณฑ์ทั่วโลก” Mr.Joko กล่าว

แสดงความคิดเห็น