คิดอย่างนักวางกลยุทธ์

คิดอย่างนักวางกลยุทธ์ หรือ The Strategist เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่แค่เห็นชื่อก็เกิดความรู้สึกอยากจะหยิบขึ้นมาดู เพราะคำว่า “นักวางกลยุทธ์” ทำให้รู้สึกได้เลยว่าต้องเป็นหนังสือที่ทำให้กลายเป็นคนเก่งในด้านการวางแผนกลยุทธ์ และภายในหนังสือคงต้องรวบรวมกลยุทธ์ธุรกิจต่าง ๆ มากมายมาให้ได้ศึกษา

ยิ่งเมื่อเห็นว่าหนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือขายดีทุบสถิติที่อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งมาจากหลักสูตรยอดนิยมของ Harvard Business School โรงเรียนธุรกิจชื่อดังของโลก ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างให้นักศึกษากลายเป็นนักวางกลยุทธ์ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจขึ้นมาในทันใด
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ Cynthia A. Montgomery ศาตราจารย์แห่ง Harvard Business School ที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ และเป็นผู้สอนในโครงการสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ซึ่งทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล แง่คิดจากบุคคลกลุ่มนี้โดยตรง
เนื้อหาภายในเล่มนั้นจะเป็นการนำสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้มา ๆ ถ่ายทอด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์ รวมไปถึงแง่คิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่เคยถูกละเลยมาโดยตลอด ซึ่งก็คือ ตัวนักวางกลยุทธ์ นั่นเอง โดยผู้เขียนตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นไปเพื่อการติดอาวุธและผลักดันให้เกิดนักวางกลยุทธ์ตัวจริง ที่จะเป็นผู้นำที่สร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อชะตากรรมขององค์กร
กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ในหลากหลายประเภทธุรกิจถูกนำมายกเป็นตัวอย่างประกอบความคิดและการอธิบาย เล่าเรื่องอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจอหังสาริมทรัพย์  ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทำให้เราได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจและกลยุทธ์ขององค์กรประเภทต่าง ๆ แล้ว ยังทำให้เห็นว่าถึงแม้สินค้าหรือธุรกิจแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน แต่แนวทางหรือหลักในการมองหาคุณค่าเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ธุรกิจนั้นกลับไม่ได้แตกต่าง
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะมองธุรกิจตามความเป็นจริงมากขึ้น และยังเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน รวมทั้งอาจจะเริ่มเอะใจว่าธุรกิจที่คุณทำนั้นมีกลยุทธ์เป็นหัวใจหลักหรือไม่ กลยุทธ์ที่ใช้อยู่นั้นถูกต้องหรือเปล่า และคุณเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ตัวจริงหรือไม่
ด้วยวิธีการนำเสนอ ความกระชับ การอธิบายที่เห็นภาพ ทำให้หลาย ๆ คนมองว่าเป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และเนื้อหาสาระก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
บางทีคุณอาจจะกลายเป็นนักวางกลยุทธ์ผู้มีสายตาเฉียบคมแบบไม่รู้ตัว เพราะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นได้

แสดงความคิดเห็น