สปป.ลาว เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่เข้ามาทำงานในไทย

ปัจจุบันมีจำนวนแรงงานสปป.ลาวประมาณ 94,000 คนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยถือหนังสือเดินทางแต่ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวหมดอายุเรียบร้อยแล้ว

Ms Anousone  Khamsingsavath รักษาการอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการจ้างแรงงาน ภายใต้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว กล่าวว่า ภายใต้ข้อตกลง สปป.ลาว จะเปิดศูนย์ช่วยเหลือ 7 แห่งในนครเวียงจันทน์ และจังหวัดใกล้เคียงของประเทศไทย โดยศูนย์ดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ที่ได้รับการยืนยันแล้ว ได้แก่ แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงสุวรรณเขต แขวงคำม่วน และแขวงไชยบุรี

“แรงงานสปป.ลาว ที่เดินทางกลับมาจากไทยสามารถลงทะเบียนจากศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกครั้งในไทย” Ms Anousone

Ms Anousone กล่าวต่อว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังคงดำเนินต่อจากการลงนามระหว่างสปป. ลาว และไทย ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การช่วยเหลือ ยกระดับสถานะแรงงานสปป.ลาวที่ทำงานอยู่ในไทย ซึ่งศูนย์ฯ จะขยายเวลาของใบอนุญาตการทำงาน และหนังสือการเดินทาง รวมถึงให้การช่วยเหลือแรงงานสปป.ลาว ที่ไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศ เพื่อลงทะเบียนทำเรื่องการทำงานได้

ด้าน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้เปิดศูนย์ ในกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือแรงงานสปป.ลาวที่มีหนังสือการเดินทางอย่างถูกต้อง แต่ใบอนุญาตการทำงานหมดอายุ ซึ่งรัฐบาลไทยจะดำเนินการขยายหนังสือการเดินทาง และช่วยแรงงานสปป.ลาว ในการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น