ตัวจริงชี้โอกาส! SME ไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษกัมพูชา

พาณิชย์ตั้งศูนย์ NEA พัฒนา SME เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ด้านกัมพูชาใจป้ำ! อนุมัติต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100%

Highlight:

  • สินค้าไทย  ยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 46 ของสินค้าในประเทศ
  • สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถเว้นภาษีได้ถึง 6 – 9 ปี และยังเว้นภาษีเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบได้อีกด้วย
  • กัมพูชามีกฎหมายที่รองรับทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าเท่าเทียมกับชาวกัมพูชาให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100%
สินค้าไทย ที่นิยมส่งออกไปกัมพูชา

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า สินค้าไทย ยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 46 ของสินค้าในประเทศ โดยสินค้าไทยที่ส่งออกไปกัมพูชา 5 อันดับแรกประกอบด้วย น้ำมันสำเร็จรูป/ น้ำตาลทราย /อัญมณีและเครื่องประดับ /เครื่องดื่ม /เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ความน่าสนใจที่นักลงทุนต้องจับตาคือ ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้พยายามวางยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้า และเน้นการเปิดตลาดใหม่โดยจะสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น ทั้งการตั้งศูนย์ Council for the Development of Cambodia (CDC) เป็นลักษณะบริการแบบ One Stop Service ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในกัมพูชา การออกมาตรการสิทธิพิเศษทางการค้า ภาษี การลงทุน และการสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ)

รัฐบาลหนุน สินค้าไทย เต็มที่ SME ลงทุนใน SEZ

นายพรวิช ศิลาอ่อน Director of New Economy Academy  ชี้แจงความช่วยเหลือของรัฐบาลต่อนักลงทุนที่กำลังจะเข้าไปลงทุนในกัมพูชา ภายในงาน Thailand+1 Cambodia Investment Seminar ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ว่า กัมพูชายังมีโอกาสมากสำหรับนักลงทุนไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากร จึงทำให้คนทั่วโลกมุ่งหน้าที่จะเข้าไปในกัมพูชาเพื่อทำการค้าและการลงทุน

สำหรับรัฐบาลไทยได้พยายามอย่างมากที่จะสนับสนุน SME ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเล็งเห็นแล้วว่า CLMV เป็นหัวใจหลักในการที่ประเทศไทยจะดำเนินการค้าแบบพหุภาคี และทำให้กระทรวงพาณิชย์เช่นกันได้ก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ NEA เพื่อพัฒนา SME ไทยให้มีความรู้ความเข้าใจการค้าใหม่ๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ได้มีผู้ประกอบการกว่าหมื่นรายที่มาเข้าร่วม โดยความรู้และความเข้าใจจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศแบบยั่งยืนได้

ด้านนาย Suon Sophal รองผู้อำนวยการ กรมการส่งเสริมการลงทุนและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกัมพูชา ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความพร้อมของกัมพูชาต่อการลงทุนของนักลงทุนไทยว่า กัมพูชามีประชากรในประเทศราว 15-16 ล้านคน อายุต่ำกว่า 35 ปี ซึ่งเต็มไปด้วยหนุ่มสาวแรงงานที่มีพลวัตร ทำให้สามารถส่งเสริมการผลิตได้อย่างเต็มรูปแบบ

ที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชายังพยายามรักษาเติบโตทางเศษฐกิจให้ไม่ต่ำกว่า 7% และไม่ให้อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 5% ถ้าดูเรื่องของการลงทุนและสภาพแวดล้อม กัมพูชามีกฎหมายที่รองรับทั้งนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าเท่าเทียมกับชาวกัมพูชาให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100% ทำให้กัมพูชามีความจริงใจที่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะกับประเทศไทยที่เตรียมความพร้อมให้ทั้งเรื่องความสะดวกการโอนเงิน แรงจูงใจด้านภาษี ที่เทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วยกันจะต้องจ่ายภาษีบริษัทถึง 20% – 25% สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะสามารถเว้นภาษีได้ถึง 6 – 9 ปี และยังเว้นภาษีเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบได้อีกด้วย

เศรษฐกิจพิเศษเมื่อเทียบกับอาเซียน ด้วยกันบริษัทที่อยู่ในเศรษฐกิจพิเศษ และนอกเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิพิเศษที่ต่างกัน เช่น บริษัทส่งออกจะได้รับยกเว้นภาษี VAT 10% และยื่นลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ถึง 50 ปี โดยมี One Stop Service ประการแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขออนุญาติและดำเนินเอกสารต่างๆ ที่เดียว ขณะที่การลงทุนนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องไปขอใบอนุญาตินำเข้าและยกเว้ภาษีต่างๆ ตามหน่วยงานและกระทรวง

“10 ปีมานี้กัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อนุมัติโดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกอบกับท่าเรือน้ำลึกอีก 4 แห่ง ถ้าอยากส่งสินค้าไปที่แหลมฉบังสามารถใช้ที่ปอยเปต ใกล้ระยองห่างกันไม่กี่ร้อยกิโลเมตร ระเบียบพิธีการข้ามชายแดนก็ค่อนข้างสะดวก และที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ที่ลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นชาวจีนและญี่ปุ่น เมื่อลงลึกเป็นราย Sector ส่วนมากเป็น Garment และสิ่งทอ กัมพูชาต้องการให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมที่หลากหลายครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม” นาย Suon Sophal กล่าว

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333 โดยธนาคารกรุงเทพ คลิก

 

แสดงความคิดเห็น