Bangkokbanksme.com จัดสัมมนาต่อยอดความรู้ “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก”

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจไปยังตลาดฮาลาล  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาล

นายจงอนันต์ อนันตศักดิ์ (กลาง) ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด สายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายมกรา โกศัลวิตร (ขวาสุด) ผู้จัดการสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก และ นายพิชัย จันทภาโส (ซ้ายสุด) ผู้จัดการภาค ลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.บรรจง ไวทยเมธา (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจไทย ก้าวไกลฮาลาลโลก” และหัวข้อ “มาตรฐานธุรกิจฮาลาล” ตามลำดับ ในงานสัมมนา “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องสุคนธา ฮอลล์ ชั้น 6  โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดความรู้ และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขยายธุรกิจไปยังตลาดฮาลาล  ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ามหาศาล และได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน รวมไปถึงผู้ที่กำลังริเริ่มธุรกิจในตลาดดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ธนาคาร ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อการเติบโตของผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น