สินค้าบริโภคที่มาแรงที่สุดในเวียดนาม

เจาะพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม เมื่อชาวเมืองนิยมอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น

Highlight:

  • สังคมชาวเวียดนามนิยมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และกำลังเดินทันกระแสของโลกอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ
  • จากเดิมที่ซื้ออาหารสดมาปรุงเองก็จะหันมาซื้ออาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในเขตเมืองใหญ่ ประกอบด้วย โฮนิมินห์ ฮานอย บินห์เยือง ไฮฟอง และดานัง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า 2561 อาหารสำเร็จรูปเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 34 ต่อปี
  • ประเภทอาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่นิยมในเวียดนามที่สำคัญได้ แก่ นมและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเส้น อาหารกระป๋อง ขนมหวาน อาหารแช่เย็น แช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญพืช/ซีเรียล อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กทารก เป็นต้น

ผู้บริโภค ‘ชาวเวียดนาม’ นิยมอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่าง ‘เวียดนาม’ กำลังจะไล่ตามประเทศไทยทันแทบจะเกือบหลายๆ ด้าน ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ส่งผลให้ชาวเวียดนามมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น และมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ชอบความสบายมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตไปจากเดิม ทันกระแส มีความทันสมัย นิยมความหรูหรา และเริ่มหันเข้าสู่สังคมออนไลน์มากขึ้น

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยข้อมูลว่า ประชากรในเวียดนามร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด นิยมใช้อินเทอร์เน็ต ขณะที่ตัวเลขการใช้สมาร์ทโฟนขยายตัวมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด เป็นอัตราที่เติบโตสูงกว่าทุกประเทศในอาเซียน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สังคมชาวเวียดนามนิยมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และกำลังเดินทันกระแสของโลกอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจซื้อมากขึ้น ขณะที่มีความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน เหมือนสังคมชนชั้นกลางของไทย จากเดิมที่ซื้ออาหารสดมาปรุงเองก็จะหันมาซื้ออาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในเขตเมืองใหญ่ ประกอบด้วย โฮนิมินห์ ฮานอย บินห์เยือง ไฮฟอง และดานัง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า 2561 ตลาดอาหารสำเร็จรูปจะเติบโตร้อยละ 34 ต่อปี

5 ช่วงอายุการบริโภคอาหารของชาวเวียดนามที่ SME ต้องรู้

  1. เด็กแรกเกิด

ชาวเวียดนามมีบุตรไม่เกินครอบครัวละ 2 – 3 คน ประกอบกับเศรษฐกิจขยายตัว ทำให้รายได้ของประชากรมีมากขึ้น ความต้องการเลี้ยงลูกแบบสบายๆ ของคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นจึงนิยมอาหารทารกสำเร็จรูป นมสูตรสำเร็จรูป โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตมากขึ้น

  1. วัยเด็ก (ก่อนเข้าวัยรุ่น)

วัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อเวียดนาม โดยเด็กๆ ในเมืองจะมีพฤติกรรมร่วมสมัย ขับเคลื่อนด้วยกระแสและเทคโนโลยีมากกว่าเรียนรู้วีชีวิตแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามการเรียกร้องที่จะซื้อของเด็กชาวเวียดนามก็ยังขึ้นอยู่กับรายรับของพ่อแม่ โดยค่าเฉลี่ยของพนักงาน บริษัทในเวียดนาม ระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ 6 – 8 พันบาทต่อเดือน อาหารที่เด็กๆ นิยม ประกอบด้วย ขนมขบเคี้ยว เจลลี่ น้ำหวานผสมเจลลี่ เบเกอรี่ เป็นต้น

  1. วัยหนุ่มสาว (15 – 29 ปี)

วัยนี้เป็นวัยเริ่มสร้างรายได้ด้วยตนเอง แต่ยังอยู่ในงบที่จำกัด นิยมบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟที่เป็น Co-Working Space รวมถึงการไปจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าที่มีอาหารสำเร็จรูป อาหารพร้อมปรุง/พร้อมทาน แบบเร็วและสะดวก โดยพิจารณาเรื่องราคาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับวัยนี้สามารถคิดเป็นสัดส่วนได้ถึงร้อยละ 30% ของประชากรเวียดนามทั้งหมด เทียบเท่ากับตัวเลขราว 27 ล้านคน

  1. วัยกลางคน (30 – 59 ปี)

กลุ่มนี้นับเป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด สัดส่วนอยู่ที่ 37% และยังมีกำลังซื้อมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา เริ่มมีบ้าน เริ่มต้นชีวิตแต่งงาน และการวางแผนมีบุตร สินค้าที่สนใจจึงเป็นสินค้าสำหรับเด็ก สินค้าช่วยดูแลสุขภาพและสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน อาทิ สินค้าไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยี สินค้าออร์แกนิก แผนการท่องเที่ยวพักผ่อน โรงแรม สปา และร้านอาหาร

  1. วัยชรา (60 ปี ขึ้นไป)

กลุ่มนี้มีเพียง 10% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเงินค่อนข้างประหยัด นิยมบริโภคอาหารที่เน้นผักเป็นสิ่งสำคัญ และไม่นิยมสินค้าฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังนิยมสินค้าไทยมาก เนื่องจากไทยเป็นชาติแรกๆ ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามทำให้คนวัยนี้คุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดี

 

ด้าน Euromonitor International รายงานเพิ่มเติมว่า ปี 2561 ตลาดอาหารสำเร็จรูปเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 34 จากปัจจัยด้านการพัฒนาลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงเร่งด่วน (Quick meal solution) และอุปกรณ์เครื่องครัวที่สามารถช่วยทำให้ผู้บริโภคสามารถประกอบอาหารได้ง่ายขึ้น (Ready to Cook) ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ประเภทอาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่นิยมในเวียดนามที่สำคัญได้ แก่ นมและผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเส้น อาหารกระป๋อง ขนมหวาน อาหารแช่เย็น แช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญพืช/ซีเรียล อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กทารก เป็นต้น

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333 โดยธนาคารกรุงเทพ คลิก 

แสดงความคิดเห็น