ยิ่งใหญ่อีกครั้ง! สสว.มอบโล่ให้สุดยอด SME เกือบ 500 ราย

สสว. มอบรางวัล ‘สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2560’ หวังเป็นต้นแบบ สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผลักดันสู่ระดับประเทศไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวในพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล ‘สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดปี 2560’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60 ชั้น 1 โซน B ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ถึงการดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champion) ว่า ในปีที่ผ่านมา SME ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้และผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้นกว่า 4 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวจากทาง สสว. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากล

“นายกรัฐมนตรี ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value Base Economy) สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากภาครัฐ เอกชน การเงินการธนาคาร และมหาวิทยาลัย” นางสาลินี กล่าว

จากนั้นนางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและประสานเครือข่าย สสว. ยังกล่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า SME ที่ได้ร่วมโครงการประกอบไปด้วยกลุ่มอาหาร กลุ่มสตาร์ทอัพ กลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาด กลุ่มฟื้นตัว และอื่นๆ อีก 3 กลุ่ม ร่วมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ พร้อมยังได้จับมือกับทั้งสถาบันอาหารและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น