6 คาแรคเตอร์ของ “ผู้นำ” ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ

6 คาแรคเตอร์ “ผู้นำ” ความสำเร็จแบบไหนที่เป็นคุณ

คาแรคเตอร์ผู้นำ 6 แบบที่ปรากฎในนักธุรกิจผู้นำความสำเร็จระดับโลกเพื่อให้คุณได้นำไปปรับใช้ในอนาคตอย่างน่าสนใจ

  • ผู้นำนักสร้างวิสัยทัศน์
  • ผู้นำนักพัฒนาคน
  • ผู้นำนักสร้างสัมพันธ์
  • ผู้นำนักประชาธิปไตย
  • ผู้นำนักแข่ง
  • ผู้นำนักสั่งการ

“วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ ชัดเจน เข้าถึงได้” คือลักษณะสถานะที่เรามักเห็นได้ทั่วไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบรรดาผู้นำไอคอนแห่งวงการธุรกิจ จนกลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นทักษะได้และพบความสำเร็จ

Entrepreneur เว็บไซต์ด้านธุรกิจชั้นนำยังได้ออกมาวิเคราะห์ผู้นำคาแรคเตอร์ 6 แบบที่ปรากฎในนักธุรกิจผู้นำระดับโลกความสำเร็จเพื่อให้คุณได้นำไปปรับใช้ในอนาคตอย่างน่าสนใจ ประกอบไปด้วย นักสร้างวิสัยทัศน์ นักพัฒนาคน นักสร้างสัมพันธ์ นักประชาธิปไตย นักแข่ง และนักสั่งการ

ผู้นำนักสร้างวิสัยทัศน์ (Visionary Leaders)

ผู้นำวิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งสถานการณ์ที่องค์กรมีความต้องการทิศทางที่ชัดเจน และเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับประสบความสำเร็จ หากยังนึกภาพไม่ออกเราจึงอยากยกตัวอย่างวิสัยทัศน์เจ้าของอาณาจักรไมโครซอฟเมื่อปี 1980  อย่าง บิล เกตส์ ที่กล่าวไว้ว่า “คอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ทุกโต๊ะ และทุกบ้าน” จนผ่านมา 37 ปี บิล เกตส์ ได้กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีระดับ Top 3 ของโลก จากการทำสิ่งที่เขาได้กล่าวเอาไว้

ผู้นำนักพัฒนาศักยภาพ (Coaching Leaders)

องค์กรไม่ควรตั้งอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง เพราะหากไม่มีคนทำงานแล้วระบบหรือการทำงานทั้งหมดจะพังลง กรณีแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาด ผู้นำที่ดีจะมีทักษะในการพัฒนาคนด้วย เพื่อหาตัวตายตัวแทนในตำแหน่งสำคัญได้เสมอ อย่างเช่นใน Google ที่ตอนนี้ CEO คือ Sundar Pichai ผู้ที่พัฒนาโปรเจค Google Chrome ไม่ใช่ CEO 3 ผู้ก่อตั้งอีกต่อไปแล้ว

ผู้นำนักสร้างสัมพันธ์ (Affiliative Leaders)

การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญ หากผู้นำสามารถสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างทีมได้จะส่งผลดีต่อการทำงานในอานคต อีกทั้งช่องว่างระหว่างลูกน้อง-หัวหน้า-เพื่อนร่วมงานก็จะแคบลง เมื่อทีมเป็นอันหนึ่งเดียวกันความขัดแย้งระหว่างการทำงานย่อมจะไม่มี

ผู้นำนักประชาธิปไตย (Democratic Leaders)

ผู้นำแบบนี้จะสามารถดึงความรู้ทักษะและศักยภาพของลูกทีมให้เกิดประโยชน์และออกมาใช้ได้สูงที่สุด อีกทั้งยังเป็นการการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานเพราะสำเร็จได้ด้วยไอเดียที่ระดมออกมาจากทีมร่วมกัน ไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากบางสถานการณ์ที่ต้องการความเร็วในการตัดสินใจ หรือเมื่องานเกิดวิกฤติการระดมความคิดแบบนี้จะได้ช้ากว่าเมื่อผู้นำมีความเผด็จการ

ผู้นำนักแข่ง (Pace-setting Leaders)

พื้นฐานนักแข่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพาเป้าหมายของการทำงานให้ขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะในตัวผู้นำขององค์กรที่ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีเวลาจำกัดในการแข่งขัน อันนำมาซึ่งผลสำเร็จบนความท้าทาย แต่ก็ต้องระวังบรรยากาศในทีมเวลาทำงาน เนื่องจากทีมที่มีความแข่งขันรุนแรงอาจได้ผลงานออกมาดีที่สุดแต่ความรุนแรงนั้นอาจส่งผลไม่ดีต่อความสัมพันธ์ภายในทีมได้

ผู้นำผู้บัญชาการ (Commanding Leaders)

ในหลายองค์กรมักมีผู้นำแบบนี้ ซึ่งมีความเด็ดขาดจนหลายครั้งที่นักจิตวิทยามักเรียกการมีคาแรคเตอร์แบบนี้ว่าเป็นการจัดการรูปแบบทหารที่เด็ดเดี่ยว ซึ่งเหมาะกับบสถานการณ์คับขัน ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ชัดเจน และเบ็ดเสร็จ สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ หากเหตุผลการตัดสินใจไม่มีน้ำหนักจริงจะเกิดกระแสต้านจนนำไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิกหรือสายด่วน 1333

6 คาแรคเตอร์ของผู้นำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ
6 สิ่งที่ “ผู้นำ” ทำแล้วมีเสน่ห์
แสดงความคิดเห็น