“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์สไตล์ Play and Learn

Experience the best of Rattanakosin in a day “คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน” คือสโลแกนของ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” แหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวใหม่ ที่ปฏิวัติการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” อยู่ติดกับวัดราชนัดดาราม ตรงข้ามหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง ห่างจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณ 300 เมตร เป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 เส้นทาง 9 ห้อง โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

สำหรับค่าเข้าชม ราคา 100 บาท สำหรับผู้ใหญ่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) เด็ก นักเรียน/นักศึกษา ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ เข้าชมฟรี เปิดทุกทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ 10.00-19.00 น.

ค่าเข้าชม 100 บาท สามารถเข้าชมได้ทั้ง 2 เส้นทาง ใช้เวลาเส้นทางละประมาณ 2 ชั่วโมง

ในการชมจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายรายละเอียดในทุกช่วง ทุกห้องมี 2 ภาษาทั้งไทย และอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

โดยเส้นทางที่ 1 (หมายเลข 1-7) เริ่มจากเส้นทางแรก มีห้องจัดแสดง 7 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน

1.รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ (Grandeur Rattanakosin) จัดแสดงภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติ นำเสนอประวัติความเป็นมาของการกำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์

2.เกียรติยศแผ่นดินสยาม (The Prestige of the Kingdom) จัดแสดงความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวัง ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนประวัติของพระแก้วมรกต เรื่องราวของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเกร็ดน่ารู้ น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตในวัง

แสดงแบบจำลองพระบรมมหาราชวัง

 

ชีวิตในวัง

3.เรืองนามมหรสพศิลป์ (Remarkable Entertainments) จัดแสดงความเป็นมา และรูปแบบของมหรสพสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลากหลายประเภท ตลอดจนวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของมหรสพและการแสดงประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย

วีดิทัศน์แบบ 360 องศา แสดงวิวัฒนาการของมหรสพในแต่ละยุคสมัย

ห้องจัดแสดงหัวโขน

 

4.ลือระบิลพระราชพิธี (Renowned Ceremonies) จัดแสดงที่มาและความสำคัญของพระราชพิธี รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญๆของกรุงรัตนโกสินทร์

จัดแสดงภาพพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

รูปจำลอง “พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” ช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระวางช้าง

5.สง่าศรีสถาปัตยกรรม (Graceful Architectures) จัดแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ อันเป็นเอกลักษณ์ของสยามประเทศ ผ่าน วัง วัด บ้าน แห่งยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับปัจจัยแวดล้อม ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ จนทำให้วัง วัด บ้าน ในกรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะหลากหลายดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ภาพร่างสถานีรถไฟหัวลำโพง สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

แบบจำลองบ้านทรงไทยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

 

6.ดื่มด่ำย่านชุมชน (Impressive Communities) จัดแสดงความเป็นมาและเอกลักษณ์ของชุมชนบนเกาะรัตนโกสินทร์ นำผู้ชมไปทำความรู้จักชุมชนนั้น พร้อมชื่นชมผลงานการรังสรรค์จากชุมชนต่างๆ ซึ่งบางชิ้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน

7.เยี่ยมยลถิ่นกรุง (Sight-Seeing Highlights) รวบรวมและนำเสนอ สถานที่น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์ หลายรูปแบบ ทั้งสถานที่ที่น่าสนใจในเชิงสถาปัตยกรรมอันสวยงาน สวนสาธารณะยอดนิยม พิพิธภัณฑ์ที่ควรเยี่ยมชม แหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้า ตลอดจนย่านที่เป็นสีสันในยามค่ำคืน ซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศอันชวนให้หลงใหลในแบบฉบับของตัวเอง

เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม ถ่ายภาพแล้วนำไปตัดต่อลงวีดิทัศน์

 

และสำหรับเส้นทางที่ 2 (ห้องหมายเลข 8-9) ซึ่งเส้นทางนี้ใช้เวลาเข้าชมอีกประมาณ 2 ชั่วโมงเช่นกัน คือ

ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย (The Colorful Thai Way of Living) ที่รวบรวมและนำเสนอวิถีชีวิตของคนไทย นับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันผ่านมัลติทัชการเรียนรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจัยและอิทธิพลต่างๆ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยในแต่ละยุคสมัย

“ห้างร้านฝรั่ง สินค้านอก” ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนเปิดห้างร้านต่างๆ เพื่อขายสินค้าของชาติตะวันตก ซึ่งเป็นของแปลกใหม่สำหรับชาวสยามในสมัยนั้น อาทิ สบู่ ยาสีฟัน น้ำหอม เครื่องเรือน เครื่องจักรกล

 

แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด (จำลอง) เป็นธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศ ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2449

 

จำลองหลุมหลบภัยเมื่อครั้งสงครามโลก

 

ศาลาเฉลิมรัตน์ โรงภาพยนตร์จำลอง และร้านรวงต่างๆ ในยุค Sixty-Seventy

 

และห้องสุดท้าย คือ ดวงใจปวงประชา (The Heart and Soul of the Nation) เป็นห้องรวบรวมและนำเสนอเรื่องราว พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง 9 รัชกาล ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน

 

วีดิทัศน์พระราชประวัติและพรราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 5

 

พระราชนิพนธ์และลายพระหัตถ์ในหลวง รัชกาลที่ 6

 

วีดิทัศน์เรื่องราวของราชสกุลมหิดล และความผูกพันระหว่างรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9

 

ปิดท้ายด้วยบอร์ดเรื่องราวต่างๆ ในยุครัตนโกสินทร์เทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญต่างทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนิทรรศการแล้ว บริเวณโถงชั้น 1 ยังมีพื้นที่สำหรับให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการใช้จัดกิจกรรม หรือนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก อาหารเครื่องดื่ม


“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ถือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจบนถนนราชดำเนิน ซึ่งแม้จะมีสิ่งของจัดแสดงไม่มาก แต่เน้นการนำมัลติมีเดียมาเป็นส่วนช่วยในการตีความเล่าเรื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม สไตล์ Play and learn เกิดความสนุกสนานและได้ความรู้ในเวลาเดียวกัน

#bangkokbank #bangkokbanksme #smesocialplanet #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ #SME

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก (www.bangkokbanksme.com/loan) หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น