อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์ขยายตัว 4 ปีซ้อน

พาณิชย์ วิเคราะห์ช่องทางในการกระจายสินค้ายังเป็นลักษณ์ Local แบบโชห่วย

Highlight:

  • เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ เติบโตในไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ร้อยละ 6.4
  • สินค้าประเภทเครื่องดื่มและอาหารขายดีในฟิลิปปินส์ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลาง
  • ยอดขายสินค้าเครื่องดื่ม (Non-alcohol) ในฟิลิปปินส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดตั้งแต่ 2556 – 2559
  • พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคฟิลิปปินส์ ยังคำนึงถึงราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มีค่าใช้จ่ายสูงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าได้ นอกจากนี้อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและจากผู้ค้าท้องถิ่น

GDP ฟิลิปปินส์ 6.4% กำลังซื้อในประเทศขยายตัว ขณะที่อัตราจ้างงานเพิ่มขึ้น

‘โรดริโก ดูเตอร์เต’ ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของฟิลิปปินส์กำลังขับเคลื่อนสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ SME ไทยภายใต้แผนนโยบายยกเครื่องเศรษฐกิจและแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเติบโตในไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ร้อยละ 6.4 ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตแกร่งที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินส์เติบโต ยังประกอบกับการขยายตัวของเขตเมือง การขยายตัวของค่าแรงขั้นต่ำ ที่ส่งผลให้จำนวนหนุ่มสาวมากมายหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่เคยทำงานอยู่นอกประเทศฟิลิปปินส์จะกลับเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น และยังผนวกกับรายได้ฝั่งอุตสาหกรรม Business Process Outsourcing (BPO)

ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับภาคการก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ และการผลิตยังส่งผลให้เศรษฐกิจฟิลิปปินส์เติบโตขึ้น จึงทำให้การลงทุนในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2559 ฟิลิปปินส์มีอัตราการว่างงานลดต่ำลงที่สุดในรอบสิบกว่าปีอยู่ที่ร้อยละ 4.7 และยังทำให้การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศของประชากรขยายจนอุตสาหกรรมค้าปลีกในฟิลิปปินส์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

‘ฟิลิปปินส์’ มีขนาดประชากรที่เป็นรองประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น เท่ากับขนาดตลาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน โดยส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในด้านการใช้จ่าย ความน่าสนใจสำหรับ SME ไทยคือชาวฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คล้ายคนไทย คือ บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และมีมื้ออาหาร 5 มื้อ พฤติกรรมดังกล่าวจึงสะท้อนออกมาได้ว่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มและอาหารขายดีในฟิลิปปินส์ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลาง

พาณิชย์ ตีแผ่ จุดอ่อน-จุดแข็งตลาดเครื่องดื่ม

Euromonitor International เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ยอดขายสินค้าเครื่องดื่ม (Non-alcohol) ในฟิลิปปินส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตมากที่สุดตั้งแต่ปี 2556 – 2559 โดยมีการลงทุนจากบริษัทในฟิลิปปินส์และการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมดังกล่าวจำนวนมาก อาทิ PepsiCo, Coca-Cola, Zest-O และ Cosmos สินค้าเครื่องดื่ม (Non-alcohol) จึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรวัยหนุ่มสาวได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีกำลังซื้อ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กระทรวงพาณิชย์ ยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข่ง โอกาสและความเสี่ยงของตลาดเครื่องดื่มในฟิลิปปินส์เพิ่มเติมอีกว่า อุตสากรรมเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างกำไรให้กับประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีอยู่จำนวนมากนั้นชื่นชอบสินค้าตราต่างประเทศและชอบบริโภคสินค้าใหม่ๆ และระดับการบริโภคกำลังเพิ่มขึ้นตามรายได้กลุ่มกลาง – สูง อีกทั้งพื้นฐานที่ได้รับวัฒนาธรรมจากตะวันตกมาอย่างช้านาน ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแบบที่เป็นกระแสของตะวันตกจึงได้รับความนิยม ขณะที่ภาคค้าปลีกกำลังพัฒนา โอกาสในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ในฟิลิปปินส์จึงมีมากขึ้น

ด้านความเสี่ยงและจุดอ่อนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า กำลังซื้อที่ขยายตัวของชาวฟิลิปปินส์ยังถือเป็นฐานรายได้ที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนช่องทางในการกระจายสินค้ายังเป็นลักษณ์ Local แบบโชห่วย ที่ไม่มีการพัฒนา เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์มีค่าใช้จ่ายสูงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าได้ นอกจากนี้อาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและจากผู้ค้าท้องถิ่น

ราคา เป็นปัจจัยเลือกซื้อสำคัญของ ‘ฟิลิปปินส์’

พฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคฟิลิปปินส์ มักคำนึงถึงราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และอย่างที่กล่าวไปว่าแม้ว่าที่ผ่านมารายได้ของประชากรจะปรับตัว หรืออัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ย่อมหนุนให้เกิดการใช้จ่าย แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ไม่มาก สินค้าที่ประเภทเดียวกันแต่ราคาต่ำกว่าจะได้รับความสนใจมากกว่า เช่น เครื่องดื่มพร้อมดื่มที่มีไซส์เล็ก สามารถบริโภคหมดได้ภายในครั้งเดียวจะได้รับความนิยมมากกว่าไซส์ใหญ่ พฤติกรรมแบบนี้ยังสะท้อนในเรื่องของการไม่นิยมซื้อสินค้าตุนไว้ครั้งละมากๆ ของผู้บริโภคฟิลิปปินส์อีกด้วย SME อาจต้องปรับไซส์ให้เล็กและขายในราคาที่ถูกลงเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ซื้อ

นอกจากนี้ พฤติกรรมการซื้อสินค้าในไซส์เล็กๆ ยังทำให้สินค้าถูกกระจายผ่านร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีก Local ในแบบโชห่วย ที่เป็นแหล่งยอดนิยมซื้อเครื่องดื่มของชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนั้น การที่ยอดขายสินค้าเครื่องดื่ม (Non-Alcohol) พุ่งสูงขึ้น ยังมาจากนโยบายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ต้องการให้ประชากรในประเทศมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะชาวฟิลิปปินส์ไม่นิยมออกกำลังกาย และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพของชาวฟิลิปปินส์ยังสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงมีการขึ้นภาษีบาป ทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น และยังรวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่ออกมาล่าสุดเกี่ยวกับการไม่สนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 หรือ คลิก

แสดงความคิดเห็น