กสอ. เผยโรดแมปเอสเอ็มอี

กสอ. เผย โรดแมป SME ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า ยอดขาย 4 อุตสาหกรรมเด่น ดันผู้ประกอบการรายใหม่

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของ SME ในปี 2559 – 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ “สร้างสรรค์” “ส่งเสริม” และ “ซ่อมแซม” โดยมีวัตถุประสงค์คือ สร้างผู้ประกอบการรายเก่าและธุรกิจรายใหม่ ในงบประมาณกว่า 55 ล้านบาท สำหรับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจอยากทำธุรกิจ
โดยมีการตั้งเป้าหมายให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ (Start up) เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายเดิมมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต เงินทุน และแรงงาน ซึ่งทางกรมฯ จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา พร้อมประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ และสวทช. เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 2,300 ล้านบาท   ในการพัฒนาธุรกิจ SME และวิสาหกิจในชุมชน มากกว่า 5,200 ราย
ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือจะเน้นกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 4 กลุ่มที่โดดเด่น ให้สอดคล้องกับนโยบายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมของรัฐบาล ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมด 1.5 ล้านล้านบาท และคาดว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมดังกล่าวจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ร้อยละ 5 – 7 และช่วยให้ยอดขายเติบโตประมาณร้อยละ 5 – 10

แสดงความคิดเห็น