ไทยต้องการเป็นศูนย์กลางเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ

รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 9 สมาชิกของ Global Entrepreneurship Network (GEN) เพื่อจัดตั้ง Gen Asia ยกระดับให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพของภูมิภาค

ประเทศไทยมี สตาร์ทอัพ กว่า 5,000 ราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางสตาร์ทอัพในเอเชีย ซึ่งมีศักยภาพช่วยให้เศรษฐกิจมีการเติบโต โดยประเทศไทยมีสตาร์ทอัพกว่า 5,000 รายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการเงิน การเกษตร และสุขภาพ

“กระทรวงฯ ยืนยันที่จะเพิ่ม สตาร์ทอัพ ในส่วนการศึกษา และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ในการสร้างโปรแกรมสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างไอเดียทางธุรกิจ” ดร. พิเชฐ กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวต่อว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุน GEN Asia ซึ่งจะมีการนัดประชุมกันในเดือนพฤศจิกายนกับสมาชิกจำนวน 165 ราย โดยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการเงิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนเงินทุนจำนวน 27 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพภายในประเทศ

“ไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง สตาร์ทอัพ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในภูมิภาค เราต้องการเป็นจุดมุ่งหมายของนักลงทุนจากทั่วโลก โดยไทยต้องการสร้าง GDP ที่มาจากอุตสาหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีภายในปี 2027 นี้”

ทั้งนี้ ความร่วมมือของโครงการ GEN Asia นั้น ไทยจะทำงานร่วมกับจีน สิงคโปร์  ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ปากีสถาน เวียดนาม เมียนมา และอินเดีย

แสดงความคิดเห็น