เวียดนาม – ญี่ปุ่น ลงนามส่งเสริมการค้า ยกระดับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้สำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าของเวียดนาม

ผู้ประกอบการเวียดนามและญี่ปุ่นเกือบ 100 ราย จากอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร เสื้อผ้า ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าร่วมกันระหว่างสองประเทศ ในที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ณ กรุงโตเกียว

การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้สำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าของเวียดนาม สถานทูตเวียดนามประจำกรุงโตเกียว รวมถึงศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (AJC) ซึ่งการลงนามระหว่างผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าจากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน และยังเสริมสร้างการค้า การลงทุนในระดับทวิภาคี

ด้านศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (AJC) ออกมาชื่นชมการเติบโตทางการค้าของเวียดนามในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการส่งออกที่มีมูลค่า 177.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2016 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ซึ่งตลาดญี่ปุ่นมีส่วนสำคัญในการขยายตัวด้านการส่งออกของเวียดนาม

Mr.Ta Minh Duc ที่ปรึกษาทางการค้า สถานทูตเวียดนาม กล่าวว่า ผู้ประกอบการเวียดนามต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อนำมาสู่การเพิ่มโอกาสทางการตลาด การลงทุนในระดับทวิภาคี อีกทั้งเวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง และความพร้อมของแรงงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่

ธุรกิจระหว่างเวียดนาม – ญี่ปุ่น สามารถลดหย่อนการเก็บภาษีได้ถึงร้อยละ 0 เพราะว่าทั้งสองประเทศมีกรอบความร่วมมือในหลายด้าน โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมการค้าระหว่างธุรกิจ และนำประโยชน์เข้าสู่ทั้งสองประเทศ

ขณะที่ Mr.Bui Thi Thanh รองหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้า เวียดนาม กล่าวว่า ตนอยากให้ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมของเวียดนาม เพื่อส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญให้กับเศรษฐกิจของเวียดนาม

แสดงความคิดเห็น