สถาบันอาหาร ผนึก TAITRA หนุนการลงทุนด้านอาหารไทย-ไต้หวัน

ภายหลังการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ TAITRA ได้ให้การสนับสนุนจัดหาบริษัทนำเข้าและค้าส่งของไต้หวันจำนวน 17 บริษัท มาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการคลัสเตอร์มะพร้าวจากประเทศไทย

นายยงวุฒิ   เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และ มร.ไซมอน หวัง รองประธานกรรมการบริหาร สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน หรือ TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านการแบ่งปันความรู้และความชำนาญ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากร โดยมุ่งเน้นที่

1) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบริษัทไทยและไต้หวันตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหาร รวมทั้ง SMEs และธุรกิจเริ่มต้น

2) การรวบรวมข้อมูลและการวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ศึกษากฎระเบียบของแต่ละท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดอาหารในประเทศที่น่าสนใจ

และ 3) ให้คำปรึกษาและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลไทยและไต้หวันในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยโดยใช้มาตรการต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ภายหลังการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ TAITRA ได้ให้การสนับสนุนจัดหาบริษัทนำเข้าและค้าส่งของไต้หวันจำนวน 17 บริษัท มาเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการคลัสเตอร์มะพร้าวจากประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานนำคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียง อาทิ บริษัท I-MEI FOODS จำกัด อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น