ไทยอดเป็นแชมป์ ส่งออกข้าวหดตัว 5 เดือนติดกัน

ยอดการส่งออกข้าวไทยหดตัวเข้าเดือนที่ 5 ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมาส่งออกเพียง 3,781.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวถึง 14.7 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

การส่งออกข้าวไทยในเดือนตุลาคม 2558 มีมูลค่า 489.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 17.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แต่กลับขยายตัวถึง 45.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 การส่งออกข้าวมีมูลค่า 3,781.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 14.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าว ต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 3,781.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 1.7%
โดยตลาดส่งออก 5 อันดับแรกของไทยคือ เบนิน คิดเป็น 10.6%, จีน คิดเป็น 8.5%, ฟิลิปปินส์ คิดเป็น 8.3%, สหรัฐฯ คิดเป็น 6.7% และโกตดิวัวร์ คิดเป็น 5.9% ของมูลค่าส่งออกข้าวทั้งหมด
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า มูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2558 ไปยังเบนิน และฟิลิปปินส์ ขยายตัว80.4% และ 2,021.4% ตามลำดับ ส่วน จีน, สหรัฐฯ และโกตดิวัวร์ พบว่า หดตัว 10.0%, 16.5% และ 45.8% ตามลำดับ หากเทียบกับเดือนที่ผ่านมา มีการขยายตัวทุกตลาด ทั้งเบนิน ขยายตัว 4.0%, จีน ขยายตัว 12.3%, ฟิลิปปินส์ ขยายตัว 703.0%, สหรัฐฯ ขยายตัว 9.7% และโกตดิวัวร์ ขยายตัว 751.8%
โดยตลาดส่งออกข้าว 5 อันดับแรกของไทยตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ จีน คิดเป็น 9.5%, สหรัฐฯ คิดเป็น 9.2%, เบนิน คิดเป็น 6.6%, ไนจีเรีย คิดเป็น 6.5% และฟิลิปปินส์ คิดเป็น 5.6% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกข้าวไปยังจีนและฟิลิปปินส์ มีการขยายตัว 18.8% และ 240.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลำดับ ส่วน สหรัฐฯ,เบนิน และไนจีเรีย หดตัว 4.2%,44.2% และ 42.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น