ในหลวง ร.9 พระราชาผู้มีพระราชหฤทัยหนักแน่น พระวรกายแข็งแรง

ตลอดพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงงานหนักเพื่อคนไทยเสมอมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ความสำคัญกับการออกกำลังพระวรกายเป็นอย่างยิ่ง การออกกำลังพระวรกายที่ทรงทำสม่ำเสมอ คือ ทรงวิ่ง และทรงพระดำเนินโดยการจับเวลา เป็นการออกกำลังพระวรกายสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาการ

พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร เล่าประสบการณ์ในการวิ่งตามเสด็จฯ ไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาทว่า “ในการวิ่งนั้น พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงแต่งพระองค์ด้วยเสื้อโปโลแขนสั้นสีขาวและพระสนับเพลา (กางเกง) ขายาวสีเดียวกัน ฉลองพระบาทแบบกีฬาสีขาว ทรงจับเวลาด้วยนาฬิกาที่ข้อพระหัตถ์ทุกครั้งที่ทรงวิ่ง พวกเรานายทหารนายตำรวจที่ตามเสด็จฯ แต่งตัวด้วยชุดสีขาวเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงวิ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยจำนวนหนึ่งวิ่งนำ พวกเราที่เหลือวิ่งตามไปในระยะใกล้พอสมควร

ผู้ที่เคยวิ่งตามเสด็จฯ ทุกคนมีความรู้สึกอย่างเดียวกัน คือเห็นว่าทรงวิ่งก้าวยาวๆ พระบาทสัมผัสพื้นเบาๆ ไม่แรง และมองดูช้า เหมือนกันทรงลอยไปในอากาศ ในขณะที่พวกเราวิ่งกวดตามไปอย่างเต็มฝีเท้า

ระยะทางที่ทรงวิ่งภายในบริเวณสวนจิตรลดานั้น ประมาณ 3 กิโลเมตร วิ่งไปได้ไม่ไกลนักทุกคนก็หอบกันอย่างเสรี แต่ไม่มีใครเคยเห็นพระองค์ทรงหอบหรือแม้แต่อ้าพระโอษฐ์”

และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าไว้ว่า

“ทรงออกกำลังกายทุกวัน ไม่ว่าจะมีภารกิจใดๆ บางทีเสด็จฯ กลับมาพระราชวังสี่ถึงห้าทุ่ม ยังจะทรงเดิน เรานึกว่าทรงรักษาพระวรกายให้แข็งแรงเพื่อส่วนพระองค์เท่านั้น แต่มีรับสั่งว่า ไม่ใช่ เพราะเราทำงานพัฒนา ร่างกายต้องแข็งแรง เราถึงจะไปเยี่ยมเยียนประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารได้ ทรงสั่งสอนพวกเราเวลาเห็นพวกเราไม่รักษาร่างกายว่า “หากอยากเป็นนักพัฒนา ต้องบำรุงรักษาร่างกายไว้”

ในช่วงหลัง ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล นอกจากทรงพระดำเนินรอบพระตำหนักในเวลาค่ำทุกวัน ยังทรงออกกำลังพระวรกายด้วยการฝึกสอนบังคับสุนัข “คุณทองแดง” และครอบครัว การฝึกสุนัขทำให้บางครั้งต้องทรงงอพระพาหา (ต้นแขน ตั้งแต่หัวไหล่ถึงข้อศอก) และเอนพระวรกายเกร็งสู้กัน คล้ายการเล่นสกีน้ำ ซึ่งนอกจากจะทำให้ทรงมีพละกำลังแข็งแรงขึ้นแล้ว ยังทำให้สำราญพระราชหฤทัยด้วย

พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ข้าราชบริพารหลังการออกกำลังพระวรกายประจำวันเพื่อฟื้นฟูพระวรกายหลังจากทรงพระประชวรในปี พ.ศ.2525 ว่า

“การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากเกินไปร่างกายและจิตใจก็จะช้ำ”

เรียบเรียงจาก : หนังสือตามรอยพ่อ ก-ฮ

แสดงความคิดเห็น