สื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ AEC มีความหลากวัฒนธรรมด้านศาสนา

การเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเริ่มต้นในปี 2559 อาจก่อให้เกิดตลาดรวมด้านวัฒนธรรมขึ้นจาก 4 ประเทศสมาชิกที่มีศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทเป็นศาสนาหลักและอาจทำให้เกิดการรวมกลุ่มในโซนเศรษฐกิจใหม่ ตามรายงานข้อสังเกตของ นิคเคอิ สื่อประเทศญี่ปุ่น

รายงานของ นิคเคอิ ระบุว่า ความโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ในใจกลางกรุงย่างกุ้ง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้มากมาย รวมถึงวัดหลายแห่งในประเทศไทย และย่านเมืองหลวงเก่าของเมียนมาร์ และจากภาพความจริง คนไทยต่างไปทำบุญกันที่วัดเช่นเดียวกับกัมพูชาและลาว แต่ประเทศไทยนับเป็นปลายทางยอดนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยที่ทั้ง 4 ประเทศนั้นต่างได้รับการตกทอดทางศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทมาจากการอินเดีย และถูกใช้เป็นศาสนาหลักของชาติ
ทั้งนี้ การก่อตัวของชุมชนนั้น สื่อญี่ปุ่นเผยว่า จำเป็นต้องมีความรู้สึกถึงความเป็นเอกภาพทางวัฒนธรรม รวมถึงศาสนา เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่ขยายและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นหัวใจหลักทางวัฒนธรรม ซึ่งศาสนาพุทธก็อาจมีบทบาทสำคัญในชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อมองจากยอดตัวเลข 3-4 ล้านคนที่มาทำงานในประเทศไทยของคนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์, กัมพูชา และลาว จะพบว่านี่เป็นเพียงแค่ 10% ของคนทำงานในประเทศไทย ขณะที่ศาสนาเองก็มีแนวโน้มแพร่กระจายในลักษณะที่คล้ายกับการส่งผ่านทางเศรษฐกิจ คล้ายกับเส้นทางทางการค้า
ขณะเดียวกัน ข้อมูลด้านศาสนาได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอันดับ 1 เป็นศาสนาพุทธเถรวาท ขณะที่อันดับ 2 อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลัก, อันดับ 3 คือเวียดนามที่ศาสนาพุทธ นิกายมหายานได้รับความนิยม และอันดับ 4 ฟิลิปปินส์ ที่มีคริสเตียนเป็นศาสนาหลัก
นอกจากนี้ ตัวเลขสถิติทางการค้าตามกลุ่ม ประเทศไทยเป็น 41.7% ของการส่งออกเมียนมาร์ และนำเข้า 11.4% ในปี 2010 ขณะที่ไทยยังเป็นอันดับ 2 ในการนำเข้าของกัมพูชาด้วยจำนวน 11.9% ในปี 2013 ตามหลังจีนที่ 32.6% ซึ่งเมื่อรวมกลุ่ม 4 ประเทศนี้จะพบว่าการค้าจะอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก
ขณะเดียวกัน ข้อมูลได้ระบุเพิ่มเติมว่า อินโดนีเซีย ที่มีตัวเลขส่งออกไปยังมาเลเซีย 5.5% เปรียบเทียบกับไทยที่มี 3.3% ในปี 2014 ส่วนเวียดนามไม่ได้มีมากนักในส่วนนี้กับจีนและญี่ปุ่น แต่หากเป็นการนำเข้าจากเอเชียตะวันออกจะมีตัวเลขสูงถึง 60.3% เป็นประวัติการณ์ซึ่งแสดงออกถึงความแข็งแกร่งเชื่อมโยงกับพุทธศาสนามหายาน ขณะทิ่ฟิลิปปินส์ที่นับเป็นพันธมิตรลำดับที่ 2 ของสหรัฐอเมริกาในการส่งออกและนำเข้าก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญมากกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของประชาคมเศรษฐกิจนั้นก็มีการพูดคุยเรื่องการลดภาษีภายใน 3 ปี แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องเงินหมุนเวียน, การบริการ และคน ซึ่งตลาดรวมอย่างแท้จริงอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในบางเวลา แต่แนวโน้มสถานการณ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีความเป็นไปได้ว่า 4 ประเทศที่มีศาสนาพุทธ เถรวาทน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่รวมตัวได้ก่อน และน่าจะถูกขยายไปยังส่วนอื่นๆ เพื่อครอบคลุมผสมผสานให้เกิดความประสบความสำเร็จ

แสดงความคิดเห็น