ในหลวง ร.9 หยุดคอมมิวนิสต์ด้วยพระเมตตา

“ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่น เขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ”

ในหลวง ร.9 หยุดคอมมิวนิสต์ด้วยพระเมตตา

คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งถูกทัดทานจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อพระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ตั้งมั่น แน่วแน่ มิเกรงกลัวภยันตรายใดๆ เมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรของพระองค์

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมโลกเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นระหว่างประเทศที่นิยมระบอบคอมมิวนิสต์และประเทศที่นิยมระบอบประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีภาพลักษณ์ของ “คอมมิวนิสต์” ในขณะนั้นคือระบอบที่ต้องการล้มล้างระบอบกษัตริย์และใช้การต่อสู้ด้วยความรุนแรง ขณะที่แถบอินโดจีนซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศในยุโรปต่างเรียกร้องเอกราชโดยใช้แนวคิดคอมมิวนิสต์ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศกฎหมายเอาผิดผู้มีแนวคิดและการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้น ซึ่งภายหลังก็ได้เกิดพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้กันด้วยอาวุธในพื้นที่หลายจังหวัด รัฐบาลซึ่งมาจากการรัฐประหารเป็นรัฐบาลเผด็จการ จึงอาศัยโอกาสนี้ปราบปรามประชาชนโดยขาดความชอบธรรม ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ต่อต้านรัฐบาลโดยเข้าเป็นแนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริในแนวทางแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ ที่ต่างไปจากรัฐบาล ทรงเห็นว่าการใช้กำลังจะเป็นการทำลายตัวเองในระยะยาว ดังพระราชดำรัสในครั้งหนึ่งว่า

“มีชาวแม้วไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นพวกแดง หากเราทำผิดพลาดไป ชาวเขาทั้งเผ่าอาจกลายเป็นพวกแดงและก่อปัญหาไม่สิ้นสุดให้เราต่อไป”

การมุ่งเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของราษฎรจึงมีส่วนช่วยหยุดยั้งการเผยแพร่ของลัทธิคอมมิวนิสต์ในหลายพื้นที่เป็นอย่างมาก

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องในหลวง ร.9 กับคอมมิวนิสต์ )

ครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวต่างประเทศกราบบังคมทูลถามว่าพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรเพื่อหวังให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช้หรือไม่ พระองค์รับสั่งตอบว่ามิได้สนพระราชหฤทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ แต่สนพระราชหฤทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่

เป็นห่วงประชาชนของพระองค์เหนือสิ่งใด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด สะท้อนจากเมื่อปี พ.ศ.2513 ที่พระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรในตำบลหนึ่งใน อ.เมืองพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการร้ายแรงที่สุดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ กระทรวงมหาดไทยจึงกราบบังคมทูลขอให้รอสถานการณ์ให้ดีขึ้นเสียก่อน พระองค์มีรับสั่งตอบว่า

“ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า เพราะเขาต้องกินอยู่ที่นั่น เขายังอยู่ได้ แล้วเราจะขลาดแม้แต่เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของเขาเชียวหรือ…คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาทุกข์ยากของเขาบ้างตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้”

เช่นนี้แล้ว…จะไม่ให้เหล่าประชาชนคนไทยรักและเทิดทูนพระองค์ได้อย่างไร

 

เรียบเรียงจาก : หนังสือตามรอยพ่อ ก-ฮ

แสดงความคิดเห็น