“สมคิด” ถกคลังสนับสนุน SME

“สมคิด” ถก กระทรวงการคลัง วางแนวทางทำงานปี 2559 เร่งช่วยคนจนลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุน SME

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงการคลังว่า ตนได้สอบถามถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงมาตรการต่างๆที่จะดำเนินในปี 2559 โดยเบื้องต้นได้แนะนำแนวคิดใหม่ๆ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้ เพราะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปหารือเพิ่มเติม และพิจารณาอย่างรอบคอบ ว่ามาตรการไหนสามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการไม่ได้

โดยมาตรการ ดังกล่าว จะเน้นช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ โดยเฉพาะการปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 7 ชั้น ที่มีการปรับลดลงให้มีเพดานสูงสุดอยู่ประมาณร้อยละ 20 จากปัจจุบันอยู่ที่ 35 อีกทั้งการให้งานเป็นการบ้านแก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในการจัดทำงบประมาณสมดุลว่ามีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไร

นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างภาษีในปี 2559 ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้มีขึ้น – ลง อย่างไรก็ดี การปรับจะทำให้ภาพรวมดีขึ้น ในระยะยาว

ทั้งนี้ แนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างทางภาษี มีการพิจารณา 4 ด้าน คือ1 .ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหายากจน 2.ให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตต่อไปได้ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4.ทำให้เกิดความยั่งยืนด้านการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สคค.) จะต้องไปทำตัวเลขมาว่า การปรับโครงสร้างภาษีจะส่งผลต่อรายได้ประเทศอย่างไร ภายใต้กรอบการทำงบประมาณสมดุลภายใน 7 ปี

แสดงความคิดเห็น