กัมพูชาลงนามบริษัทจีนเร่งสร้างเส้นทางหลวงเชื่อมต่อพื้นที่ชายฝั่ง

รัฐบาลกัมพูชากำลังเดินหน้าแผนงานในการสร้างทางหลวงใหม่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญสู่พื้นที่ชายหาด และท่าเรือ ในเมืองพระสีหนุ

กัมพูชาลงนามบริษัทจีน เร่งสร้างเส้นทางหลวงเชื่อมต่อพื้นที่ชายฝั่ง

ตามรายงานของ Khmer Times พบว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามสัญญากับบริษัทจากจีน มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการก่อสร้างถนนที่มีความยาว 190 กิโลเมตร เพื่อลดเวลาการเดินทางสู่พื้นที่ชายฝั่งกัมพูชา

Mr. Liu Qitao ประธานบริษัท China Communications Construction Company กล่าวว่า บริษัทจะใช้จ่ายเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างถนนจากกรุงพนมเปญสู่เมืองพระสีหนุ โดยคาดการณ์ว่าโครงการจะเริ่มต้นภายในสิ้นปีนี้

สำหรับโปรเจคต์การสร้างถนนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของรัฐบาลกัมพูชา โดยสร้างทางหลวงพิเศษใหม่ระยะทาง 850 กิโลเมตร ภายในปี 2020 และ 2,230 กิโลเมตร ภายในปี 2040 โดยมีมูลค่า 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ โปรเจคต์ดังกล่าว คือโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะขยายพื้นที่ไปสู่เมืองพระสีหนุ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสร้างสนามบิน รวมถึงรถไฟฟ้าจากกรุงพนมเปญไปสู่เมืองพระสีหนุ

 

แสดงความคิดเห็น