สปป.ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นวัฒนธรรมดั้งเดิม

นายกรัฐมนตรีสปป.ลาว ประกาศแคมเปญ “Visit Laos Year 2018” เล็งส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศ

สปป.ลาว ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Mr. Thongloun Sisoulith นายกรัฐมนตรีสปป. ลาว กล่าวว่า ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลสปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว เพราะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลสปป.ลาว ยังพิจารณาถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการพัฒนา สร้างการเติบโตให้การท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เหล่านี้เป็นที่มาของสโลแกน “Visit Laos Year 2018”

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาคส่วนการท่องเที่ยวของสปป.ลาว มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประจำทุกปี โดยในปี 2000 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในสปป.ลาว เฉลี่ย 737,208 คน นำรายได้เข้าประเทศเกือบ 113.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยในปี 2015 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในสปป.ลาว มีจำนวนเพิ่มเป็น 4.7 ล้านคน สร้างรายได้เกือบ 725.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแคมเปญ “Visit Laos Year 2018” คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสปป.ลาว มากกว่า 6.2 ล้านคนในปี 2020 และสร้างรายได้มากกว่า 993.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แสดงความคิดเห็น