อินโดนีเซียดึงเกษตรกรปาล์มน้ำมันรายเล็กช่วยเพิ่มผลผลิต

ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอินโดนีเซีย แต่สามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องมาจากสาเหตุเมล็ดปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ รวมถึงเทคนิคการเกษตรที่ล้าสมัย

อินโดนีเซียดึงเกษตรกรปาล์มน้ำมันรายเล็กช่วยเพิ่มผลผลิต

ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก เปิดเผยว่าอินโดนีเซียวางแผนที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว โดยเตรียมลงทุน และทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งคาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเพิ่มร้อยละ 20

Mr.Joko Supriyono ประธานสมาคมน้ำมันปาล์มอินโดนีเซีย กล่าวว่า เนื่องจากอินโดนีเซียไม่สามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้ การเพิ่มผลผลิตที่เป็นไปได้ คือพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งสมาคมได้เซ็นข้อตกลงเบื้องต้นกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายเล็ก ที่ต้องการเห็นความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองฝ่าย โดยผู้ผลิตรายใหญ่จะเข้าเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายย่อยคอยให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน

Rino Afrino เลขาธิการสมาคมผู้ถือครองปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย กล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีการปลูกปาล์มน้ำมันในสวนของเกษตรกรรายย่อยประมาณ 20,000 เฮกเตอร์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัดในอินโดนีเซีย

“หากเราปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดี มีการวิจัย ปรับปรุง รวมถึงบำรุงรักษาสวนปาล์มให้อยู่ในสภาพที่ดี จะช่วยให้อินโดนีเซียสามารถผลิตปาล์มน้ำมันในจำนวนที่สูงขึ้นเป็น 3.5 – 4 ตันต่อเฮกเตอร์ จากเดิม 2-3 ตันต่อเฮกเตอร์” Rino Afrino กล่าว

ตามรายงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย พบว่า ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2014 -2017 พื้นที่ของเกษตรกรรายย่อยสามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้อยู่ที่ 2.4 ตันต่อเฮกเตอร์ โดยอินโดนีเซียถือว่าเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันชั้นนำของโลก สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ถึง 33.2 ล้านตัน ในปี 2016

แสดงความคิดเห็น