การส่งออกยางพาราของเมียนมาสร้างรายได้กว่า 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เมียนมาสร้างรายได้จากการส่งออกยางพารา 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2017-2018เพิ่มขึ้น 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2016-2017

การส่งออกยางพาราของเมียนมาสร้างรายได้กว่า 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานของ Global New Light พบว่าตลาดส่งออกยางพาราของเมียนมา มีกลุ่มประเทศที่เป็นลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไต้หวัน และอินเดีย ผ่านประตูการค้าชายแดน 5 แห่ง ได้แก่ 1.มูเซะ 2.ลิวจี 3.กานบิกิตี 4.ซินฉ่วยโอ 5.เชียงตุง

โดยร้อยละ 90 ของผู้ประกอบการยางพาราจะผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของการส่งออกไปสู่ตลาดโลก

ด้าน สถานการณ์ราคายางพาราในตลาดโลกของเมียนมายังคงมีราคาที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากในการผลิตยางพาราของเมียนมานั้นยังขาดการสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา

แสดงความคิดเห็น