นักท่องเที่ยวจีนในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.7

นักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 841,340 คนเดินทางเข้ามากัมพูชา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวจีน ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.7

รายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนคิดเป็นร้อยละ 21.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาในกัมพูชา ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ของปี 2017 โดยชาวจีนติด 1 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากัมพูชามากที่สุด รองจากเวียดนาม และสปป.ลาว

นอกจากนี้ รายงานของ กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา ระบุอีกว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในกัมพูชามีจำนวนทั้งหมด 3.9 ล้านคน ระหว่างช่วง 9 เดือนแรกของปี 2017 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

Mr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมากัมพูชามากขึ้น เพราะสถานที่ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ และการมีเที่ยวบินโดยตรงระหว่างสองประเทศ โดยรัฐบาลกัมพูชาคาดการณ์ว่าในปี 2017 จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาจำนวนกว่า 1 ล้านคน และจะเพิ่มจำนวนเป็น 2 ล้านคนในปี 2020

“ปัจจุบันมี 12 สายการบิน 126 ไฟล์ท ที่บินโดยตรงจากจีนมายังกัมพูชา ซึ่งกัมพูชามีสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 3 แห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 1.เมืองพระนคร (อังกอร์) 2.ปราสาทเขาพระวิหาร และ 3.เขตปราสาทสมโบร์ไพรกุก แหล่งโบราณคดีแห่งอิศานปุระ” Mr. Thong Khon กล่าว

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็น 1 ใน 4 ภาคส่วนที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจกัมพูชา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยในปี 2016 สร้างรายได้ถึง 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

แสดงความคิดเห็น