เวียดนามมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าหน้าที่รัฐ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมตัวในนครโฮจิมินห์เพื่อหาแนวทางด้านนโยบายสำหรับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

เวียดนามมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Mr. Pham Trong Thuc ผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านการใช้ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน กล่าวว่า ภาครัฐต้องการคำแนะนำจากผู้ลงทุน หน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันทางการเงิน เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานอาทิตย์ในเวียดนาม โดยทำกิจกรรมเวิร์คช็อปในหัวข้อเรื่อง “โครงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”

ด้านที่ปรึกษา สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศจากเยอรมนี ได้แบ่งปันมุมมองการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม โดยได้นำเสนอประสบการณ์ที่มีทั้งในระดับนานาชาติ และท้องถิ่น ทั้งในด้านเทคนิค การประเมินงบประมาณการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์

โดระบุว่า ที่ผ่านมา เวียดนามให้ความสำคัญในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 ซึ่งกำหนดราคาพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่ 9.35 เซนต์/กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2019 เวียดนามมีกำหนดที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้า และเชื่อมโยงกับอัตราค่าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

Mr. Sonia Lioret หัวหน้าโครงการพลังงานทดแทน กล่าวว่า การเวิร์คช็อป คือโอกาสของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะสร้างความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินในเรื่องการอนุมัติก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจังหวัดในพื้นที่

“การสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงสัญญาของคู่ค้าที่เข้ามาลงทุน อุปกรณ์การติดตั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด”        Mr. Sonia Lioret กล่าว

ด้าน Rainer Brohm ผู้เชี่ยวชาญพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นเรื่องใหม่ในเวียดนาม และโครงการทั้งหมดจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2019 เราเชื่อว่าการให้ความรู้ในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกที่จะนำโครงการการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนาม คาดว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะกลายแหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่ในอนาคต ซึ่งจะมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 6-7 เมกะวัตต์ ในปี 2017 และเข้าสู่ 850 เมกะวัตต์ ภายในปี 2020

แสดงความคิดเห็น