อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเมียนมาเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเมียนมากำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มประเทศในยุโรป และอาเซียน เพิ่มออเดอร์สั่งซื้อเสื้อผ้าจากเมียนมา

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเมียนมาเติบโตอย่างรวดเร็ว

Mr. Aung Htoo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมา กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่องนุ่งห่มที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อย้อนกลับไปในปี 2010 การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของเมียนมา มีมูลค่า 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อมาในปี 2014 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 3 เท่าจากปี 2010 และเมื่อปี 2015 มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่มห่มยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 1.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด อีกทั้ง การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของเมียนมาไปยังตลาดในประเทศสหภาพยุโรปมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 80

“รัฐบาลได้กำหนดกลยุทธ์ 10 ปีในการดำเนินร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มชาวเมียนมา โดยจำนวนโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 400 แห่ง  มีการจ้างงานกว่า 350,000 ตำแหน่ง” Mr. Aung Htoo กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น