เชิญร่วมงานเสวนา “จีน-ไทย พี่น้องกัน: เบื้องหลังมิตรภาพและความสัมพันธ์”

เรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “จีน-ไทย พี่น้องกัน: เบื้องหลังมิตรภาพและความสัมพันธ์” ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ตั้งแต่ เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 รวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้สายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการเผยแพร่เทปบทสัมภาษณ์ ฯพณฯ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา อดีตองคมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งการเสวนาจากท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ ฯพณฯ นิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฯพณฯ ก่วน มู่ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ฯพณฯ ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ อดีตเอกอัครราชทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านจีน คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย กรรมการอำนวยการ บริษัท Strategy 613 จำกัด และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/WebServices/OnlineRegistration/Pages/MFU.aspx

แสดงความคิดเห็น