VALS เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่นักการตลาดควรรู้

VALS ย่อมาจาก Value and Lifestyle เป็นเครื่องมือในการจำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้ปัจจัย 2 อย่าง

VALS เครื่องมือแบ่งกลุ่มลูกค้าที่นักการตลาดควรรู้

Highlight:

  • VALS ย่อมาจาก Value and Lifestyle
  • VALS คือเครื่องมือในการจำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้ แรงจูงภายใจ และ ทรัพยากรที่ลูกค้าแต่ละคนมี
  • แรงจูงใจพื้นฐานที่ VALS ใช้สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ อุดมการณ์ ความสำเร็จ และ ความเป็นตัวตน
  • ส่วนทรัพยากรที่ลูกค้าแต่ละคนมีนั้นจะแบ่งตามจำนวนว่า มีน้อยหรือมีมาก

การจัดการการการตลาด หรือ Marketing: The Core นั้นเป็นหนังสือที่เขียนโดย Roger A. Kerin, Steven W. Hartley และ William Rudelius ปรมาจารย์ด้านการตลาด ซึ่งในประเทศไทยเองก็ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการเรียนวิชาการตลาด หรือ MBA โดยวันนี้ทางเรา Bangkok Bank SME ก็ได้คัดสรรเนื้อหาจากบทพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ใช้ VALS หรือรูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตมาแบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภค

VALS คือ อะไร

VALS ย่อมาจาก Value and Lifestyle เป็นเครื่องมือในการจำแนกกลุ่มลูกค้าโดยใช้ปัจจัย 2 อย่าง นั่นคือ 1. แรงจูงใจพื้นฐานในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการ และ 2. ทรัพยากรของบุคคลนั้น เช่น เงิน

แรงจูงใจพื้นฐานนั้นจะแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ อุดมการณ์ ความสำเร็จ และ ความเป็นตัวตน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของบุคคลนั้นว่ามีมากหรือมีน้อย

  1. อุดมการณ์

กลุ่มนี้จะใช้ความรู้และหลักการต่างๆ เพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ 1.1 กลุ่มนักคิด กลุ่มนี้มักจะหาข้อมูล และใช้เหตุผลในการซื้อ โฆษณาที่เน้นอารมณ์ไม่สามารถกระตุ้นคนกลุ่มนี้ได้ 1.2 กลุ่มเชื่อมั่น จะเป็นพวกที่นิยมผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดอยู่แล้ว มีความภักดีต่อแบรนด์สูง หากใช้สินค้าชิ้นไหนแล้วชอบก็จะเชื่อว่าสินค้านั้นดีตลอด

  1. ความสำเร็จ

เป็นกลุ่มคนที่มีความสำเร็จเป็นแรงผลักดันพื้นฐานในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ แบ่งออกได้เป็น 2.1 กลุ่มผู้ประสบความสำเร็จ ที่ทำงานจนได้ดิบได้ดีและเป็นใหญ่ในองค์กร คนกลุ่มนี้มุ่งไปที่งานกับครอบครัว ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา หรูหราที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเจ้าตัวได้ 2.2 กลุ่มผู้ดิ้นรน แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ล้วนอยากประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ได้มีทุกคนที่จะไปถึงฝั่งฝัน ทำให้เกิดกลุ่มผู้ดิ้นรนขึ้นมา ซึ่งกลุ่มนี้นั้นต้องการประสบความสำเร็จ อยากให้ทุกคนนับหน้าถือตา แต่ยังไม่มีทุนทรัพย์ ทำให้บางครั้งพวกเขาต้องซื้อสินค้าที่ดูดีแต่ราคาถูก เช่น ของก็อป เป็นต้น

  1. ความเป็นตัวตน

กลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจพื้นฐานในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากการแสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง เช่น ทำกิจกรรมทางสังคม ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท นั่นคือ 3.1 กลุ่มชอบลอง เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง หรือ กิจกรรมที่น่าสนใจ 3.2 กลุ่มผู้ยากไร้ กลุ่มนี้จะไม่บ้าวัตถุ มองสินค้าที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ชอบทำอะไรด้วยตนเอง

นอกจากกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 6 กลุ่มย่อยที่กล่าวไปแล้วนั้น ใน VALS ยังมีกลุ่มคนอีก 2 กลุ่มที่อยู่จุดบนสุดและจุดล่างสุดนั่นคือ กลุ่มริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีรายได้สูง จะใช้สิ่งของแสดงฐานะ และเสริมภาพพจน์ให้กับตนเอง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มชีวิตต้องสู้ ซึ่งมีรายได้น้อย และมีทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างจำกัด ทำให้พวกเขาจะเน้นซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตมากกว่าสินค้าที่แสดงฐานะ

ทั้งนี้ หนังสือ การจัดการการตลาด Marketing: The Core ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ MBA ที่น่ารู้มากมาย เช่น การพัฒนากลยุทธ์ การวิจัยทางการตลาด การโฆษณา ฯลฯ อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หาง่ายเหมือนหนังสือทั่วไป แต่สำหรับคนที่สนใจ

แสดงความคิดเห็น