กนอ. รับอานิสงส์ นโยบายขับเคลื่อน EEC ยอดขายทะลุเป้า 3,000 ไร่

แนวโน้มการลงทุนในปี 2561 คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากปัจจัยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กนอ. รับอานิสงส์นโยบายขับเคลื่อน EEC ยอดขายทะลุเป้า 3,000 ไร่

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) ว่า กนอ. มียอดขาย และเช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 3,058 ไร่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 26.99% รวมมูลค่าการลงทุน 118,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.37 %

ซึ่งยอดขายและเช่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC มากถึง 2,550 ไร่ และที่เหลือกระจายอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กนอ. มีนิคมฯ ทั้งสิ้น 54 แห่งใน 15 จังหวัด มีพื้นที่รวม 165,033 ไร่

นายวีรพงศ์ กล่าวด้วยว่า “เราตั้งเป้าหมายยอดขายและเช่าที่ดินปีงบประมาณ 2560 ไว้ที่ 3,000 ไร่ ถือว่าการลงทุนยังมีสัญญาณเข้ามาต่อเนื่อง เป็นเพราะปัจจัยจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนา EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ก็เชื่อว่าจะทำให้แนวโน้มการลงทุนในปี 2561 (ต.ค.2560 – ก.ย.2561) คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากปัจจัยการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตตามทิศทางการใช้กำลังการผลิตของผู้ประกอบการที่มีอัตราที่สูงขึ้นกว่าปี 2560

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และผลิตภัณฑ์โลหะ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง และพลาสติกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลที่ไม่ได้ใช้ยานยนต์ กลุ่มไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม เช่น โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า คลังสินค้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้เตรียมพร้อมเรื่องของพื้นที่ที่จะรองรับการลงทุนใหม่ๆ และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และนิคมฯ ยางพารา (Rubber City) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านลงทุน และเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และ มาเลเซีย

ขณะเดียวกัน กนอ.ได้ดำเนินการด้านการให้บริการการลงทุนแบบครบวงจร เพื่อรองรับการลงทุน และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูลการลงทุน สิทธิประโยชน์ และการขอใบอนุมัติ อนุญาตในการประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ กลาง เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ (Start Up) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น