สัมมนา SME พลิกความคิด สู่โอกาสธุรกิจ E-commerce

 สัมมนา SME พลิกความคิด สู่โอกาสธุรกิจ E-commerce วันที […]

 สัมมนา SME พลิกความคิด สู่โอกาสธุรกิจ E-commerce

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องสุรนารีบอลรูม โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา

สนใจลงทะเบียน https://goo.gl/bVv2pB


อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด E-commerce  อาจารย์ประจำวิชา ” Online Entrepreneur ” สอนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรรับเชิญด้าน E-commerce กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


คุณ กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ที่ปรึกษาฯ ETDA กระทรวงดิจิทัลฯ  ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-commerce และ Digital Marketing
ผู้บริหาร บริษัท จอยฟูลเนส จำกัด ที่ให้คำปรึกษาด้าน E-commerce อย่างครบวงจร

 


คุณไตรเทพ ศรีกาลรา  ผู้ก่อตั้งบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์และระบบเครื่องเสียงชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ ProPlugin ที่เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ด้วยการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ จนเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องดนตรี และระบบเครื่องเสียงครบวงจรของประเทศไทย

 

 

เอกสารการประกอบการสัมมนา

 

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช : https://goo.gl/eNpefe

คุณ กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ : https://goo.gl/zt6Jqr

คุณไตรเทพ ศรีกาลรา : https://goo.gl/jubTBp

 

 

แสดงความคิดเห็น