โครงการบัวหลวงเพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0

โครงการบัวหลวงเพื่อ Robotics สู่ Thailand 4.0

 

กำหนดการเสวนา การลงทุนในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ลงทะเบียน https://goo.gl/WpE78Y

แสดงความคิดเห็น