The voice Within : CHRISTINA AGUILERA

กว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เราต้องผ่านการตัดสินใจยากๆ มาหลายครั้ง ซึ่งสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือประสบการณ์ วันนี้จะแนะนำเพลงที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต และ เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอีกเพลงกัน

The Voice Within เป็นเพลงจากนักร้องสาว ดีกรีกรรมการจากรายการ  The Voice USA เธอคือ Christina Aguilera  เพลงนี้เป็นเพลงจากอัลบัม Stripped ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2002    เนื้อหาของเพลงพูดถึงการ พบเจอปัญหา  เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา โดยการฟังเสียงในหัวของตัวเอง หรือ พูดง่ายๆก็คือ เมื่อถึงคราวต้องตัดสินใจ เราเองจะเป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษาของตัวเราได้ดีที่สุด เพราะความเชื่อมั่นจะผลักดันให้เราตัดสินใจจากประสบการณ์ที่ได้เคยเรียนรู้มา

When there’s no one else          Look inside yourself
Like your oldest friend             Just trust the voice within
Then you’ll find the strength       That will guide your way
You will learn to begin             To trust the voice within

เมื่อยามที่ไม่มีใครช่วยแก้ปัญหา  จงตัดสินใจด้วยตนเอง แค่ฟังเสียงจากสมองและหัวใจ เราก็จะ
หนทางแก้ปัญหาได้ และสิ่งเหล่านี้ จะสะสมเป็นประสบการณ์ ทำให้เราเติบโตขึ้นทุกวัน

ครั้งหน้าที่มีปัญหา ลองอยู่เงียบๆ และลองทบทวนดู เราอาจจะได้ยินเสียงจากตัวเราเองชัดเจนขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้

แสดงความคิดเห็น