สิงคโปร์คาดตลาดเภสัชกรรมเติบโตถึง 1.5 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2021

รายงานจากบริษัท GlobalData ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า ตลาดสุขภาพของสิงคโปร์เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศ

สิงคโปร์คาดตลาดเภสัชกรรม เติบโตถึง 1.5 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2021

ตามข้อมูล และการวิเคราะห์ของบริษัท GlobalData คาดการณ์ว่า ตลาดเภสัชกรรม ของสิงคโปร์จะเติบโตจาก 903 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2016 สู่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021

รายงานจากบริษัท GlobalData ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า ตลาดสุขภาพของสิงคโปร์เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเติบโตอยู่ที่การมุ่งเน้นหลักประกันสุขภาพที่มีมาตรฐานในระดับสากลของรัฐบาล รวมถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสิงคโปร์ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในที่สุด โดยในปี 2015 ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสิงคโปร์ สร้างมูลค่าถึง 1.69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อีกทั้ง สิงคโปร์มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีจำนวน 5 ล้านคน ในปี 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 5.6 ล้านคนในปี 2016 เช่นเดียวกับตลาดเภสัชกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 645 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2009 ขยับขึ้นเป็น 903 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2016 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 5

ทั้งนี้ GlobalData คาดการณ์ว่าในปี 2017 ตลาดเภสัชกรรม ของสิงคโปร์จะมีมูลค่า 947 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะขยับมูลค่าเป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อถึงปี 2021

แสดงความคิดเห็น