อัตราการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9

ตามรายงานของกระทรวงแรงงานของกัมพูชา พบว่าการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มของกัมพูชา มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2017

กัมพูชามีการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นมูลค่า 3.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ของปี 2017 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2016 ที่มีมูลค่า 3.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับรายการสินค้าเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นร้อยละ 70 ของการส่งออกทั้งหมดของกัมพูชา โดยมีตลาดสำคัญอยู่ที่กลุ่มประเทศในยุโรป รวมไปถึงสหรัฐฯ

Mr. Ith Samheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกัมพูชา กล่าวว่า การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสินค้า และเครื่องนุ่งห่มเป็นผลพวงมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสินค้าที่มีคุณภาพ และฝีมือของแรงงานกัมพูชา

“ลูกค้าพอใจกับสินค้าเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มที่มาจากกัมพูชา เพราะว่าเราได้ผลิตสินค้าตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างเหมาะสม และมีการเลือกใช้แรงงานอย่างมีคุณภาพ” Mr. Ith Samheng กล่าว

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มในกัมพูชา มีโรงงานมากกว่า 1,100 แห่ง เกิดการจ้างงานมากกว่า 740,000 ตำแหน่ง มีค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 153 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 170 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018

แสดงความคิดเห็น