‘ปลัดคลัง’ รับจีนกระทบไทยระยะสั้น

ปลัดคลัง มองปัญหาเศรษฐกิจจีนกระทบจิตวิทยาระยะสั้น คาดจีดีพีปี 59 ขยายตัว 3.8%

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจจีนขณะนี้เป็นการตื่นตระหนกเพียงระยะสั้น เพราะจีนเริ่มมีนโยบายการเงินยืดหยุ่นมากขึ้น หลังจากทำนโยบายเชิงรุก จึงมั่นใจว่าในไม่ช้าการแก้ปัญหาจะเข้าสู่ปกติ ยอมรับว่าปัญหาของจีนกระทบต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย แต่หากมองในแง่บวกเมื่อจีนใช้นโยบายดูแลเศรษฐกิจในประเทศจีนให้สมดุลแล้วระยะยาวเศรษฐกิจจีนจะแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน เพื่อพยุงเศรษฐกิจโลก
ขณะนี้ รัฐบาลไทยมีแนวทางป้องกันปัญหาไว้เรียบร้อย ด้วยการส่งเสริมให้การลงทุนในประเทศ รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้มีกำลังซื้ออย่างเช่นมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกลยุทธ์ต่างๆเพื่อทำให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การนำเงินกองทุนวายุภักษ์มาช่วยเหลือผู้ประกอการ SME จะใช้กลไกดูแลผ่านศูนย์ฟูมฟักควบคู่กับการใช้เงินทุนดูแล เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจใหม่ (Start up)

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังดีกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจีดีพีไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.8 เติบโตมากกว่าปีก่อนที่มีจีดีพีร้อยละ 2.8 โดยแผนการลงทุนของภาครัฐในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 คือเครื่องมือหลักในการเร่งการลงทุนผ่านหลายโครงการ รวมถึงแผนการลงทุนขนาดเล็ก 1 ล้านบาทของภาครัฐ ที่จะทำการเบิกจ่ายในปีนี้ทั้งหมด  นอกจากนี้ ในไตรมาสแรกทั้งการลงทุนตำบลละ 5 ล้านบาทที่กำลังจะออกสู่ระบบ ซึ่งกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ สำรองงบกลางไว้ เพื่อภาวะที่เหมาะสมในการใช้งบ

แสดงความคิดเห็น