ติดอาวุธนักธุรกิจไทย “ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เตรียมเปิดหลักสูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน ปีที่ 3 ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นมากขึ้น ภายใต้ธีม “Go ASEAN Together”เพื่อพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจตัวจริงของภูมิภาคแห่งอาเซียน พร้อมด้วยการศึกษาดูงานสุดเอ็กซ์คลูซีพ ณ ประเทศ “เวียดนาม และมียนมา” พร้อมกันพบนักธุรกิจชั้นนำของทั้ง 2 ประเทศที่จะเชื่อมเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคอย่างแข็งแกร่ง

ร่วมเปิดประสบการณ์ก้าวสู่นักธุรกิจชั้นนำแห่งอาเซียน กับหลักสูตร AEC Business Leader ปีที่ 3  

ติดอาวุธนักธุรกิจไทย ก้าวสู่ตลาดการค้า AEC

จากความสำเร็จของ AEC Business Leader หลักสูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน โดยธนาคารกรุงเทพ 2 รุ่นที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพจึงเตรียมจัดอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561 โดยจะรวมวิทยากรชั้นนำของอาเซียนที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งการทำธุรกิจและกลเม็ดเจาะตลาดอาเซียน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบันที่มุ่งสู่ดิจิทัลมากขึ้น

 

คุณ ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ  และผู้อำนวยการหลักสูตร AEC Business Leader ระบุว่าจากความสำเร็จจากการดำเนินหลักสูตรมา 2 รุ่น ทำให้ธนาคารมั่นใจว่านักธุรกิจไทยไม่น้อย ทั้งระดับกลางและระดับ SMEs ต้องการที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศอาเซียน แต่ยังอาจเข้าใจตลาดอาเซียนได้ไม่ลึกซึ้ง และยังไม่มีที่ปรึกษาให้แนะนำการค้าการค้าการลงทุน ธนาคารกรุงเทพก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ

 

“ที่ผ่านมา 2 รุ่น จะเห็นได้ว่าธุรกิจหรือสินค้าของบริษัทที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AEC Business Leader มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียน ได้อย่างดี แต่ยังอาจจะขาดที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงที่จะสนับสนุน พอได้รับได้คำแนะนำรวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากนักธุรกิจตัวจริงของภูมิภาค ก็สามารถต่อยอดธุรกิจและให้ธุรกิจไทยก้าวสู่ตลาดการค้า AEC ได้อย่างมีศักยภาพ ผมเชื่อมั่นว่าหลักสูตร AEC Business Leader เป็นเสมือนรถไฟความเร็วสูงที่จะนำนักธุรกิจไทยให้ก้าวสู่การค้าในอาเซียนได้รวดเร็วและมีทิศทางที่ชัดเจน”

 

หลักสูตร AEC Business Leader คือหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูงแบบเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์การรุกตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยผสมผสานองค์ความรู้ของธนาคาร และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่ประสบความสำเร็จ และในรุ่นที่ 3 นี้ จะนำนักธุรกิจสำรวจโอกาสตลาดการค้าใน 2 ประเทศ คือเวียดนาม และ เมียนมา ซึ่งนับเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน

 

นอกจากเนื้อหาที่มีความโดดเด่นแล้ว ผู้ร่วมอบรมจะต้องนำเสนอและประกวดแผนธุรกิจโดยนำเนื้อหาตลอดทั้งหลักสูตรและการลงพื้นที่สำรวจสำรวจโอกาสธุรกิจในประเทศอาเซียนมาประมวล พร้อมทั้งสรรหาแผนธุรกิจยอดเยี่ยม ซึ่งการประกวดแผนธุรกิจนี้ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของหลักสูตรและสร้าง “ผู้บริหารตัวจริงแห่งภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

สำหรับหลักสูตร AEC Business leader รุ่นที่ 3  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อศูนย์ AEC Connect เบอร์โทรศัพท์ 02 2302758 และ 02 2301507 หรืออีเมล [email protected]

 

 

แสดงความคิดเห็น