การค้าทวิภาคีเมียนมา – จีน มีมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านเหรียญฯ

การค้าระดับทวิภาคีระหว่างเมียนมา – จีนมีมูลค่ากว่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2017-2018

ตามรายงานอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เมียนมา พบว่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนมีมูลค่า 2.46 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากจีน มีมูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเมียนมามีช่องทางหลักที่ใช้ขนส่งสินค้าผ่านประตูการค้าชายแดน 5 แห่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น 1.มูเซะ 2.ลิวจี 3.กานบิกิตี 4.ซินฉ่วยโอ 5.เชียงตุง

สำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมียนมา ประกอบด้วยข้าว เมล็ดถั่ว เมล็ดงา ข้าวโพด ใบชาแห้ง ผลิตภัณฑ์ทางการประมง ยางพารา แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขณะเดียวกันสินค้าที่นำเข้ามาจากจีน ประกอบด้วยเครื่องจักร วัตถุดิบพลาสติก สินค้าอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ การค้าระดับทวิภาคีระหว่างเมียนมา และจีนในช่วงปีงบประมาณ 2016-2017 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 10.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

แสดงความคิดเห็น