เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวร้อยละ 6.9 ในไตรมาส 3 ปี 2017

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ (PSA) พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ เติบโตร้อยละ 6.9 ในไตรมาส 3 ของปี 2017 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Mr. Lisa Grace Bersales นักสถิติจาก PSA กล่าวว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 3 มีการเติบโตร้อยละ 6.9 มากกว่าไตรมาสที่ 2 ในปี 2017 ที่เติบโตร้อยละ 6.7 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตเร็วที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.5 ขณะที่ภาคบริการขยายตัวร้อยละ 7.1 อย่างไรก็ตาม ขณะที่ภาคเกษตรกรรมมีการชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 จากเดิมร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้าน Mr. Ernesto Pernia เลขานุการการวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีที่เห็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตถึงร้อยละ 6.9 โดยฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีที่สุดในเอเชียซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลในการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะแผนแม่บทการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเชื่อมโยงทั่วประเทศ

“โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนในการขยายกิจกรรมทางธุรกิจ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องการลงทุน” Mr. Ernesto Pernia กล่าว

แสดงความคิดเห็น