ไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังเปิด AEC

การก่อตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1.5 % ของปีนี้ และจะเพิ่มขึ้น 2% ในปีถัดไป  จาก 7 ล้านคนในปี 2015 เป็น 9 ล้านคนในปี 2016 และ 10 ล้านคนในปี 2017

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย เปิดเผยว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีสัดส่วนมากที่สุดในการเดินทางมาประเทศไทย ตามด้วยเมียนมาร์,ลาว และกัมพูชา ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 2,500 บาทต่อวัน

โดยในปีนี้ คาดว่าประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา รวมทั้งสิ้น 32,780,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 29,800,000 จากปีที่แล้ว และมีค่าใช้จ่ายต่อคนเฉลี่ยวันละ 5,000 บาท

นายเจริญ ยอมรับว่า เมื่อปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากจีน ยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนเกือบ 8,000,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2016 ซึ่งต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวจากจีนและมาเลเซีย

นายเจริญ กล่าวต่อว่า ในปี 2015 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้านล้านบาท ในประเทศไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมีการใช้จ่ายเงิน 800 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2016 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย ประเมินว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีการใช้จ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.42 – 1.43 ล้านล้านบาท ท่ามกลางสภาวะปัญหาเศรษฐกิจโลก ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น